WOLONTARIAT

Naszą pracę opieramy na wolontariacie, czyli bezpłatnym, świadomym, bezinteresownym i dobrowolnym działaniu na rzecz innych. Wolontariat daje szansę wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń, rozwinięcia zainteresowań, zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach, zawarcia przyjaźni.

ZASADY WSPÓŁPRACY Z WOLONTARIUSZAMI

Dokładamy starań, aby każda wolontariuszka/wolontariusz:

 

 • Miał/a jasno określony zakres pracy,
 • Miał/a zapewniony udział w formowaniu programu, w którym uczestniczy; zapewni to reprezentację potrzeb i zainteresowań wolontariusza,
 • Miał/a satysfakcję z wykonywanej pracy.

 

Z każdą wolontariuszką/em podpisujemy „Umowę”. Oferujemy także wystawienie odpowiednich referencji, które mogą być przydatne do zaliczenia praktyk lub w przyszłych doświadczeniach zawodowych.

 

Możemy również zaproponować Ci szkolenie, przygotowujące Cię do wykonywania powierzonych zadań oraz opiekę mentora, czyli osoby odpowiedzialnej za pomoc we wdrążeniu w wykonywane zadania i poznaniu organizacji.

 

Każdy wolontariusz zobowiązywany jest do przestrzegania Kodeksu Etycznego PPA.

CZYM MOŻESZ SIĘ ZAJĄĆ?

Szukamy osób, które miałyby trochę czasu i były gotowe przeznaczyć go na różne działania na przykład w charakterze

 

Pracy z klientem:

 • Szukamy osób z wykształceniem uzyskanym na kierunku: psychologia, pedagogika, psychoterapia, counselling, coaching, zainteresowanych wybraną ścieżką terapeutyczną, z gotowością do pracy z klientem. Czujesz, że masz moc zmieniania ludzi. Zastanawiasz się, czy sprawdzisz się w działaniu, jakim jest praca indywidualna z drugim człowiekiem? Napisz do nas.

 

Pracy w dziale HR:

 • Poszukujemy chętnych do wspieranie działu i kształtowania polityki HR wspierającej realizację celów strategicznych, budowanie wizerunku PPA, nadzór nad obszarem administracyjnym, a także opracowywanie polityk i procedur wewnętrznych.
 • Potrafisz zająć się rozwojem procesów w zakresie tzw. „miękkiego HR”: rekrutacji, motywowania, rozwoju, a także budowanie pozytywnej kultury organizacyjnej oraz rozwój komunikacji wewnętrznej?
 • A może lubisz prace administracyjno-biurowe takie jak sporządzanie dokumentacji personalnej związanej z wolontariatem oraz rekrutacji?

 

Dział Komunikacji

Poszukujemy osób do naszego komunikacyjnego ogródka:

 

 • Poszukujemy chętnych do budowanie trwałych relacji partnerskich z innymi organizacjami
 • Specjalistę ds. Marketingu, który zaplanuje, skoordynuje i skontroluje wszystkie działania marketingowe
 • Osobę kochającą SOCIAL MEDIA-  facebook, twitter, linkedin
 • Osoby chętne do opracowywania i realizacji strategii w zakresie wizerunku PPA
 • Osoby do „zbioru rzeczy niemożliwych” w tym m.in: kręcenie filmików, pisanie scenariuszy, organizacje wydarzeń, pisanie bloga o tematyce psychologicznej. Lista jest bardzo długa.
 • Możesz również opracować nasze materiały informacyjne, zadbać, by były one łatwo dostępne online i w miejscach spotkań, zredagować informacje o działaniach PPA, zorganizować imprezę informacyjno-promocyjną, pomóc w biurze!

 

Dział Szkoleń:

 • A może potrafisz przygotować seminarium, wydarzenie kulturalne lub poprowadzić warsztaty na interesujący Cię temat albo włączyć się w działania w zakresie edukacji zdrowotnej…

 

– to tylko wybrane możliwości – jest ich wiele więcej!

 

Jeżeli chcesz zająć się działalnością, która nie była dotychczas prowadzona, masz własny pomysł na projekt – napisz do nas! Wspólnie zastanowimy się nad możliwościami jego realizacji.

REKRUTACJA DO PRACY WOLONTARIACKIEJ

Jeżeli zdecydujesz się na wolontariat w naszej organizacji, przed rozpoczęciem pracy w PPA weźmiesz udział w rekrutacji, podczas której chcemy dowiedzieć się więcej o Twoim doświadczeniu i oczekiwaniach odnośnie współpracy. Dzięki temu będziemy mieć możliwość zaproponowania Ci pracy odpowiadającej Twoim oczekiwaniom i kwalifikacjom.

 

 

UWAGA!

Polish Psychologists’ Association prowadzi nabór na stanowisko wolontariusza. Zapraszamy do współpracy osoby chcące brać czynny udział w tworzeniu PPA oraz niesienia pomocy innym.

Dostępne stanowiska:

 

–  Finance Manager
–  Fundraiser
–  IT Specialist
–  Chief Executive Officer

 

CV prosimy kierować na adres: hr@polishpsychologists.org

 

Finance Manager

 

Opis stanowiska:

 

-rejestrowanie faktur
-przygotowywanie zestawień, analiz i raportów z obszaru finansów
-archiwizacja dokumentów księgowych
-opłacanie rachunków
-współpraca z Zarządem i Radą PPA

 

Wymagania:

 

-doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
-wykształcenie kierunkowe (Finanse, Rachunkowość lub inne, pokrewne kierunki)
-znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie zaawansowanym
-dobra znajomość pakietu Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
-dostępność minimum 4h w tygodniu

 

Oferujemy:

 

-możliwość pracy zdalnej
-rozwój i nabycie nowego doświadczenia w wybranym kierunku
-merytoryczne wsparcie od naszego doświadczonego zespołu profesjonalistów
-zaświadczenie o odbytej pracy na rzecz organizacji charytatywnej- na życzenie

 

Miejsce pracy: Londyn/ praca zdalna
Rodzaj kontraktu: Wolontariat

 

Osoby zainteresowane ubieganiem się o powyższe stanowisko, prosimy o przesłanie CV na adres hr@polishpsychologists.org.

 

Termin składania podań to 07/12/2018r.

 

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Dziękujemy!
________________________________________________

 

Job description:

 

-invoice registration
-preparing financial statements, analyzes and reports
-archiving accounting documents
-paying expense claims and bills
-working collaboratively with the organization’s CEO and other members of the board

 

Requirements:

 

– experience in working in a similar position
– experience providing financial advice and support to managers on submitting Charity reports and accounting
– higher education (Finance, Accounting or other, related fields)
– good knowledge of Polish and English
– good knowledge of Microsoft Office packages (Word, Excel, Power Point)
– availability of a minimum of 4 hours a week

 

We offer:

 

– possibility of remote work
– development and acquisition of new experience in the chosen direction
– support from our experienced team of professionals
– a certificate of work completed for a charity – on request

 

Location: London/ remote job
Type of contract: Volunteering

 

If you are interested in applying for the above position, please send your CV to hr@polishpsychologists.org until 07/12/2018r.

 

We kindly inform you that we will contact only selected candidates.

 

Thank you!
____________________________________________

Position: Fundraiser

 

Opis stanowiska:

 

-współtworzenie strategii fundraisingowej dla całej organizacji oraz dla poszczególnych projektów
-wsparcie projektów PPA (wewnętrznych oraz zewnętrznych) w ramach działań fundraisingowych
-przygotowywanie ofert dla potencjalnych sponsorów
-wykorzystywanie narzędzi internetowych w celach fundraisingowych
-aktywne pozyskiwanie partnerów i sponsorów dla PPA

 

Wymagania:

 

-bardzo dobra znajomość języka angielskiego
-znajomość obsługi pakietu Office (Word, Excel, Power Point)
-doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku mile widziane
-umiejętność organizacji własnej pracy
-bardzo dobre umiejętności komunikacyjne (w mowie i piśmie)
-proaktywność w relacjach z klientami
-wysoka motywacja do działania oraz umiejętność wyjścia z inicjatywą
-dostępność minimum 4 godziny tygodniowo

 

Oferujemy:

 

-premia za każdy otrzymany grant
-możliwość częściowej pracy zdalnej
-rozwój i nabycie nowego doświadczenia w wybranym kierunku
-merytoryczne wsparcie od naszego doświadczonego zespołu profesjonalistów
-zaświadczenie o odbytej pracy na rzecz organizacji charytatywnej- na życzenie

 

Miejsce pracy: Londyn/ praca zdalna
Rodzaj umowy: Wolontariat

 

Osoby zainteresowane ubieganiem się o powyższe stanowisko, prosimy o przesłanie CV na adres hr@polishpsychologists.org.

 

Termin składania podań to 07/12/2018r.

 

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Dziękujemy!
________________________________________________

 

Job description:

 

– co-creating a fundraising strategy for the entire organization and for individual projects
– support for PPA projects (internal and external) as part of fundraising activities
– preparing offers for potential sponsors
– using online tools for fundraising purposes
– active acquisition of partners and sponsors for PPA

 

Requirements:

 

– very good knowledge of English
– knowledge of Microsoft Office packages (Word, Excel, Power Point)
– experience in working in a similar position will be a plus
– the ability to organize your own work
– very good communication skills (speaking and writing)
– proactivity in customer relations
– ability to come out with an initiative
– availability of a minimum of 4 hours a week

 

We offer:

 

– bonus for each grant obtained
– possibility of partial remote work
– development and acquisition of new experience in the chosen direction
– support from our experienced team of professionals
– a certificate of work completed for a charity – on request

 

Location: London/ remote job
Type of contract: Volunteering

 

If you are interested in applying for the above position, please send your CV to hr@polishpsychologists.org until 07/12/2018r.

 

We kindly inform you that we will contact only selected candidates.

 

Thank you!
________________________________________________

IT Specialist

 

Opis stanowiska:

 

-współpraca z dyrektorem d/s komunikacji
-regularne aktualizacje strony internetowej
-praca nad angielską wersją strony internetowej
-kontrola bazy danych
-zakładanie kont dla wolontariuszy
-zakładanie adresów mailowych

 

Wymagania:

 

-bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego
-doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
-wykształcenie kierunkowe (informatyka lub inne, pokrewne kierunki)
-znajomość obsługi pakietu Office (Word, Excel, Power Point)
-znajomość programu WordPress
-dostępność minimum 4 godziny tygodniowo/ elastyczne godziny pracy

 

Oferujemy:

 

-możliwość pracy zdalnej
-rozwój i nabycie nowego doświadczenia w wybranym kierunku
-merytoryczne wsparcie od naszego doświadczonego zespołu profesjonalistów
-zaświadczenie o odbytej pracy na rzecz organizacji charytatywnej- na życzenie

 

Miejsce pracy: Londyn/ praca zdalna
Rodzaj umowy: Wolontariat

 

Osoby zainteresowane ubieganiem się o powyższe stanowisko, prosimy o przesłanie CV na adres hr@polishpsychologists.org.

 

Termin składania podań to 07/12/2018r.

 

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Dziękujemy!
________________________________________________

 

Job description:

 

– cooperation with the Director of Communication
– regular website updates
– working on the English version of the website
– database control
– setting up accounts for volunteers
– creating e-mail addresses

 

Requirements:

 

– very good knowledge of Polish and English
– experience in working in a similar position
– higher education (computer science or other, related fields)
– knowledge of Microsoft Office packages (Word, Excel, Power Point)
– knowledge of WordPress
– availability of a minimum of 4 hours per week / flexible working hours

 

We offer:

 

– possibility of remote work
– development and acquisition of new experience in the chosen direction
– support from our experienced team of professionals
– a certificate of work completed for a charity – on request

 

Location: London/ remote job
Type of contract: Volunteering

 

If you are interested in applying for the above position, please send your CV to hr@polishpsychologists.org until 07/12/2018r.

 

We kindly inform you that we will contact only selected candidates.

 

Thank you!
______________________________

Chief Executive Officer

 

Opis stanowiska:

 

-współpraca z członkami Zarządu i Rady PPA
-tworzenie i nadzorowanie wdrażania okresowych planów rozwoju
-zarządzanie codziennymi operacjami organizacji
-analiza raportów dotyczących funkcjonowania firmy
-nadzorowanie funkcjonowania poszczególnych działów firmy

 

Wymagania:

 

-członkostwo w PPA i aktywne uczestnictwo w tworzeniu organizacji przez ostatnie 6 miesięcy –
doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
-wyższe wykształcenie (Zarządzanie lub inne, pokrewne kierunki)
-znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie zaawansowanym
-dobra znajomość pakietu Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
-umiejętność zarządzania zespołem
-dostępność minimum 6h w tygodniu

 

Oferujemy:

 

-możliwość częściowej pracy zdalnej
-rozwój i nabycie nowego doświadczenia w wybranym kierunku
-merytoryczne wsparcie od naszego doświadczonego zespołu profesjonalistów -zaświadczenie o
odbytej pracy na rzecz organizacji charytatywnej- na życzenie

 

Miejsce pracy: Londyn/ praca zdalna
Rodzaj kontraktu: Wolontaria

 

Osoby zainteresowane ubieganiem się o powyższe stanowisko, prosimy o przesłanie CV na adres: board@polishpsychologists.org.

 

Termin składania podań to 07/12/2018r.

 

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Dziękujemy!
________________________________________________

 

Job description:

 

– cooperating with members of the Board and Trustees
– creating and supervising the implementation of periodic development plans
– managing daily operations of the organization
– analysis of reports on the functioning of the company
– monitoring the functioning of individual company departments

 

Requirements:

 

– membership in the PPA and active participation in creating the organization for the last 6 months
– experience in working in a similar position
– higher education (Management or other, related directions)
– knowledge of Polish and English at an advanced level
– good knowledge of Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) – the ability to manage a team
– availability of a minimum of 6 hours a week

 

We offer:

 

– possibility of partial remote work
– development and acquisition of new experience in the chosen direction
– support from our experienced team of professionals
– a certificate of work completed for a charity – on request

 

Location: London/ remote job
Type of contract: Volunteering

 

If you are interested in applying for the above position, please send your CV to board@polishpsychologists.org until 07/12/2018r.

 

We kindly inform you that we will contact only selected candidates.

 

Thank you!

 

UWAGA!

 

Poradnia Rodzinna poszukuje wolontariusza do pracy: psychologa do udzielania konsultacji w polskiej szkole sobotniej w South Croydon.

Praktyka w polskich szkołach sobotnich to dobra okazja do zdobycia doświadczenia w pracy z klientem.

 

Wymagania:

 

– Mgr psychologii

– Doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzinami (może być z praktyk studenckich)

– Zainteresowania w zakresie rozwoju dziecka i psychologii wychowawczej

– Dyspozycyjność w dwie soboty w miesiącu po dwie godziny

– Możliwość uczestniczenia w obowiązkowej superwizji raz w miesiącu

– Możliwość uczestniczenia w spotkaniach wolontariuszy raz na trzy miesiące

 

Miejsce: Polska Szkoła w South Croydon

Początek rozpoczęcia wolontariatu: grudzień 2018/ styczeń 2019

Rozmowa kwalifikacyjna: listopad 2018

 

CV prosimy wysyłać na: rodzina@polishpsychologists.org

Warunkiem przyjęcia do projektu jest członkowstwo w PPA i pomyślne przejście rozmowy kwalifikacyjnej.

WIĘCEJ INFORMACJI O WOLONTARIACIE

Dowiedz się więcej, napisz do nas: info@polishpsychologists.org