WOLONTARIAT

Naszą pracę opieramy na wolontariacie, czyli bezpłatnym, świadomym, bezinteresownym i dobrowolnym działaniu na rzecz innych. Wolontariat daje szansę wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń, rozwinięcia zainteresowań, zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach, zawarcia przyjaźni.

ZASADY WSPÓŁPRACY Z WOLONTARIUSZAMI

Dokładamy starań, aby każda wolontariuszka/wolontariusz:

 

 • Miał/a jasno określony zakres pracy,
 • Miał/a zapewniony udział w formowaniu programu, w którym uczestniczy; zapewni to reprezentację potrzeb i zainteresowań wolontariusza,
 • Miał/a satysfakcję z wykonywanej pracy.

 

Z każdą wolontariuszką/em podpisujemy „Umowę”. Oferujemy także wystawienie odpowiednich referencji, które mogą być przydatne do zaliczenia praktyk lub w przyszłych doświadczeniach zawodowych.

 

Możemy również zaproponować Ci szkolenie, przygotowujące Cię do wykonywania powierzonych zadań oraz opiekę mentora, czyli osoby odpowiedzialnej za pomoc we wdrążeniu w wykonywane zadania i poznaniu organizacji.

 

Każdy wolontariusz zobowiązywany jest do przestrzegania Kodeksu Etycznego PPA.

CZYM MOŻESZ SIĘ ZAJĄĆ?

Szukamy osób, które miałyby trochę czasu i były gotowe przeznaczyć go na różne działania na przykład w charakterze

 

Pracy z klientem:

 • Szukamy osób z wykształceniem uzyskanym na kierunku: psychologia, pedagogika, psychoterapia, counselling, coaching, zainteresowanych wybraną ścieżką terapeutyczną, z gotowością do pracy z klientem. Czujesz, że masz moc zmieniania ludzi. Zastanawiasz się, czy sprawdzisz się w działaniu, jakim jest praca indywidualna z drugim człowiekiem? Napisz do nas.

 

Pracy w dziale HR:

 • Poszukujemy chętnych do wspieranie działu i kształtowania polityki HR wspierającej realizację celów strategicznych, budowanie wizerunku PPA, nadzór nad obszarem administracyjnym, a także opracowywanie polityk i procedur wewnętrznych.
 • Potrafisz zająć się rozwojem procesów w zakresie tzw. „miękkiego HR”: rekrutacji, motywowania, rozwoju, a także budowanie pozytywnej kultury organizacyjnej oraz rozwój komunikacji wewnętrznej?
 • A może lubisz prace administracyjno-biurowe takie jak sporządzanie dokumentacji personalnej związanej z wolontariatem oraz rekrutacji?

 

Dział Komunikacji

Poszukujemy osób do naszego komunikacyjnego ogródka:

 

 • Poszukujemy chętnych do budowanie trwałych relacji partnerskich z innymi organizacjami
 • Specjalistę ds. Marketingu, który zaplanuje, skoordynuje i skontroluje wszystkie działania marketingowe
 • Osobę kochającą SOCIAL MEDIA-  facebook, twitter, linkedin
 • Osoby chętne do opracowywania i realizacji strategii w zakresie wizerunku PPA
 • Osoby do „zbioru rzeczy niemożliwych” w tym m.in: kręcenie filmików, pisanie scenariuszy, organizacje wydarzeń, pisanie bloga o tematyce psychologicznej. Lista jest bardzo długa.
 • Możesz również opracować nasze materiały informacyjne, zadbać, by były one łatwo dostępne online i w miejscach spotkań, zredagować informacje o działaniach PPA, zorganizować imprezę informacyjno-promocyjną, pomóc w biurze!

 

Dział Szkoleń:

 • A może potrafisz przygotować seminarium, wydarzenie kulturalne lub poprowadzić warsztaty na interesujący Cię temat albo włączyć się w działania w zakresie edukacji zdrowotnej…

 

– to tylko wybrane możliwości – jest ich wiele więcej!

 

Jeżeli chcesz zająć się działalnością, która nie była dotychczas prowadzona, masz własny pomysł na projekt – napisz do nas! Wspólnie zastanowimy się nad możliwościami jego realizacji.

REKRUTACJA DO PRACY WOLONTARIACKIEJ

Jeżeli zdecydujesz się na wolontariat w naszej organizacji, przed rozpoczęciem pracy w PPA weźmiesz udział w rekrutacji, podczas której chcemy dowiedzieć się więcej o Twoim doświadczeniu i oczekiwaniach odnośnie współpracy. Dzięki temu będziemy mieć możliwość zaproponowania Ci pracy odpowiadającej Twoim oczekiwaniom i kwalifikacjom.

 

 

UWAGA!

Polish Psychologists’ Association prowadzi nabór na stanowisko wolontariusza. Zapraszamy do współpracy osoby chcące brać czynny udział w tworzeniu PPA oraz niesienia pomocy innym.

Dostępne stanowiska:

 

–  Partner Biznesowy
–  Dyrektor d/s Zarządzania Zasobami Ludzkimi
–  Content Creator
–  Event Manager
–  Fundraiser
–  IT Specialist

 

CV prosimy kierować na adres: hr@polishpsychologists.org

 


 

Partner Biznesowy

People and organisational Business Partner – Partner Biznesowy ds. rozwoju personalnego i organizacyjnego

 

Miejsce pracy: Londyn/praca zdalna

 

Rodzaj kontraktu: Wolontariat + premia od dotacji

 

Odpowiedzialność: Partner Biznesowy nie odpowiada finansowo ani prawnie za działania w ramach współpracy z PPA i działalności fundraisingowej.

 

Opis stanowiska:

 

Obowiązki Partnera Biznesowego obejmują:

 

• Nadzorowanie całościowej oferty szkoleniowej PPA (projekty szkoleniowe, warsztaty, umiejętności, psychoedukacja) określonej dalej jako „Szkolenia”
• Nadzorowanie działalności prorozwojowej PPA, obejmującej projekty wsparcia rozwoju osobistego i zawodowego (nazwane dalej ”Coaching”).
• Współpracę z Zarządem, Radą, koordynatorami projektów, członkami PPA oraz klientami w celu stałego udoskonalania oferty szkoleniowej i działalności prorozwojowej PPA.
• Utrzymywanie kontaktu z organizacjami polonijnymi oraz brytyjskimi w celu stałego udoskonalania oferty szkoleniowej i działalności prorozwojowej PPA.
• Monitorowanie kierunku rozwoju i działania projektów „Coaching” i „Szkolenia”) zgodnie z misją PPA.
• Dokonywanie analizy raportów kwartalnych otrzymywanych od koordynatorów projektów.
• Uczestniczenie na prośbę zarządu w spotkaniach Zarządu a także , AGM, spotkaniach członkowskich, spotkaniach koordynatorów i innych Reprezentowanie działalności projektowej PPA w środowisku polonijnym, lokalnym i innym.
• Wspieranie Zarządu PPA w określaniu misji i kierunku działań organizacji, a szczególnie:
– Rekomendowanie rozwiązań mających na celu wyznaczanie krótko i długoterminowych celów strategicznych i operacyjnych organizacji, zgodnych z jej wartościami oraz misją,
– pomoc w identyfikacji i rekomendacja rozwiązań wspierających rozwoj organizacji i jej skuteczność
– wspomaganie rozwoju i osiągania wyznaczonych celów następujących projektów: „Coaching” i „Szkolenia” które są realizowane zgodnie z wartościami organizacji, jej misją, wizją i planami,
– ocenianie wpływu sił wewnętrznych i zewnętrznych na organizację i jej rozwój i rekomendowanie kierunku rozwoju PPA
– wspieranie działów „Coaching” oraz „Szkolenia” w w sporządzaniu raportów o postępach w ogólnym rozwoju projektów przekazywanie ich do CEO.
• Rekomendowanie działań na rzecz rozwoju funduszy organizacji (głownie w obszarze działalności szkoleniowej i prorozwojowej) oraz współpraca z odpowiednimi organami finansującymi organizację:
– koordynacja pozyskiwania funduszy przez wolontariuszy PPA,
– pozyskiwanie funduszy w ramach działalności fundraisingowej
– analiza raportów z działności projektów PPA: „Coaching” i „Szkolenia” i rekomendacja działań rozwojowych na podstawie raportów
– informowanie Zarządu i Rady PPA o planowanych oraz obecnie pozyskiwanych funduszach
– konsultowanie zasobów finansowych z kadrą zarządzającą funduszami
• Dbanie o stabilność organizacji poprzez stworzenie środowiska pracy, które jest satysfakcjonujące dla jej członków i wolontariuszy
• Wspieranie realizacji działań rozwojowych organizacji poprzez rekrutację, selekcję, wspieranie rozwoju, wzmacnianie motywacji oraz ocenę działań koordynatorów projektów i wolontariuszy PPA.
• Wspieranie rozwoju personalnego wolontariuszy i koordynatorów projektów
• Rozwijanie oferty szkoleniowej dla koordynatorów i wolondariuszy.

 

Oferujemy:

• Pracę w miłym zespole i wzajemne wsparcie
• Rozwój osobisty w ramach szkoleń zewnętrzynch i projektowych PPA oraz w ramach działalności PPA
• Możliwość pracy zdalnej
• Merytoryczne wsparcie od naszego doświadczonego zespołu
• Zaświadczenie o odbytej pracy na rzecz organizacji charytatywnej
• Premia od pozyskanych funduszy (minimum 10% od pozyskanych funduszy lub wynagrodzenie ujęte w projekcie – do negocjacji bazując na założeniach grantu)

 

Umiejętności kandydata:
• Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
• Wykształcenie kierunkowe (Ekonomia, Finanse, Zarządzanie, lub inne pokrewne kierunki)
• Znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie zaawansowanym.

 

Rekrutacja trwa do 18/10/2020. CV wraz z listem motywacyjnym można wysyłać na adres: hr@polishpsychologists.org

 

 


 

 

Dyrektor d/s Zarządzania Zasobami Ludzkimi

 

 

Miejsce pracy: Londyn/praca zdalna
Rodzaj kontraktu: Wolontariat

 

Opis stanowiska:

• Współpraca oraz efektywna komunikacja z członkami Zarządu i Rady PPA
• Współudział w określaniu misji i kierunku działań organizacji
• Wyznaczanie krótko i długoterminowych celów strategicznych i operacyjnych organizacji w kontekście zasobów ludzkich
• Uczestnictwo w pracach dotyczących pozyskiwania funduszy na rzecz działalności i rozwoju organizacji wraz z budowaniem pozytywnego wizerunku PPA
• Nadzór nad prawidłowym stosowaniem przepisów prawnych odnoszących się do działalności organizacji oraz współpracy z wolontariuszami
• Nadzór nad działem HR, kontrola i utrzymywanie wysokich standardów działań w nim prowadzonych, wyznaczanie strategii oraz wsparcie merytoryczne z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
• Nadzór nad tworzeniem planów rozwojowych działu HR, oraz wspieranie innych działów w oparciu o zgłaszane potrzeby
• Pomoc, wsparcie i motywacja wolontariuszy, utrzymywanie wysokiej wydajności i zaangażowania

 

Oferujemy:

• Pracę w miłym zespole i wzajemne wsparcie
• Spotkania cykliczne, warsztaty i szkolenia dla wolontariuszy
• Możliwość pracy zdalnej
• Rozwój i nabycie nowego doświadczenia w wybranym kierunku
• Merytoryczne wsparcie od naszego doświadczonego zespołu
• Zaświadczenie o odbytej pracy na rzecz organizacji charytatywnej

 

Umiejętności kandydata:

• Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, z uwzględnieniem zarządzania zespołem i nadzorem nad działaniem i strategią organizacji
• Wykształcenie kierunkowe z zakresu HR (lub inne pokrewne kierunki) bądź kwalifikacje CIPD Level 5 (lub wyższe)
• Znajomość przepisów prawa pracy oraz ustawowych i regulacyjnych dotyczących działania stowarzyszenia
• Doświadczenie w prowadzeniu i nadzorowaniu procesów rekrutacji oraz selekcji, employee relations, opracowywaniu systemów motywacyjnych i rozwojowych, współpraca ze związkami zawodowymi, znajomość rekomendowanych praktyk zawodowych, tworzenie polis i procedur zgodnie z aktualnymi wymaganiami zewnętrznymi oraz wspierające działania wewnętrzne oraz doradztwie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
• Wysoki poziom umiejętności komunikacyjnych, zdolności przywódcze, umiejętność współpracy z rozbudowanymi zespołami, asertywność oraz zdolności negocjacyjne
• Umiejętność samodzielnego działania, myślenia strategicznego, odporność na stress, empatia oraz elastyczność
• Znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie zaawansowanym.

 

Rekrutacja trwa do 22/10/2020. CV wraz z listem motywacyjnym można wysyłać na adres: hr@polishpsychologists.org

 

 

Location: London/remote working
Type of contract: Volunteering

 

Job description:
• Cooperation and effective communication with the members of the Board of Directors and the Council
• Participation in defining the mission and the direction of the organisation
• Outlining short- and long-term strategic and operational goals in the context of human resources
• Participating in work on raising funds for the operations and development of the organisation as well as building positive organisation image
• Supervision over the correct application of legal provision relating to the organisation’s activities and working with volunteers
• Supervision over the HR department, controlling and maintaining high standards of conducted activities, setting out strategies and providing substantive support for HR management related queries
• Supervision over development plans for the HR department, as well as supporting other department based on their needs
• Supporting and motivating volunteers, maintaining high productivity and engagement

 

We offer:

• Working within a nice team and mutual support
• Cyclic meetings, workshops and training for volunteers
• Opportunity of remote working
• Professional development and gaining new skills and experience
• Substantive support from our experienced team
• Certificate of work completed for a charity

 

Candidate skills:

• Experience of working in a similar role, including managing a team and supervising
organisational operations and strategy
• Higher education in HR (or another relevant field) or professional qualification from CIPD Level 5 (or higher)
• Good understanding of the employment law as well as legislation and regulations regarding the association
• Experience in conducting and supervising recruitment and selection processes, employee relations, developing motivational strategies and development paths, cooperation with the Trade Unions, a good understanding of best recommended professional practices, managing policies and procedures according to the external demands and internal needs and HR management advisory
• Great communication skills, leadership skills, ability to collaborate with different teams, assertiveness and negotiation skills
• Ability to work independently, strategic thinking, resistance to stress, empathy and flexibility
• Good knowledge of Polish and English

 


 

Content Creator

 

Zakres obowiązków:

 

– pomoc przy prowadzeniu kont na mediach społecznościowych – Facebook, Instagram
– wyszukiwanie różnorodnych treści na media społecznościowe
– pisanie tekstów o tematyce psychologicznej oraz popularnonaukowej na blog PPA
– współpraca z polskimi tygodnikami, magazynami, radiem, tv, etc.
– projektowanie materiałów promujących PPA, tj. plakaty, ulotki, etc.
– bliska współpraca z dyrektorem ds. Komunikacji i Promocji
– podejmowanie dodatkowych działań promujących w ramach potrzeb organizacji

 

***UWAGA – obowiązki zostaną rozdzielone według kwalifikacji oraz zainteresowań kandydatów.***

 

Wymagania:

 

-wykształcenie wyższe mile widziane – Psychologia, PR, Marketing lub podobne
-znajomość funkcjonowania mediów społecznościowych
-tzw. „lekkie pióro”
-znajomość zagadnień psychologicznych
– kreatywność
– dobra organizacja pracy

 

Oferujemy:

 

-możliwość pracy zdalnej
-rozwój i nabycie nowego doświadczenia w wybranym kierunku
-publikacja artykułów pod nazwiskiem autora – możliwość zbudowania własnego portfolio tekstów
-merytoryczne wsparcie od naszego doświadczonego zespołu profesjonalistów
-zaświadczenie o odbytej pracy na rzecz organizacji charytatywnej- na życzenie

 

Osoby zainteresowane ubieganiem się o powyższe stanowisko, prosimy o przesłanie CV oraz kilku zdań o sobie na adres marketing@polishpsychologists.org.

 

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Dziękujemy!


 

 

Event Manager

 

Opis stanowiska:

 

-pomoc w organizacji warsztatów i szkoleń
-przygotowywanie materiałów szkoleniowych
-przygotowywanie sali, organizowanie poczęstunku oraz angażowanie się w inne, dodatkowe aktywności – w ramach potrzeb organizacji

 

Wymagania:

 

-wykształcenie kierunkowe
-doświadczenie nie jest wymagane, natomiast konieczna jest chęć do nauki
i zaangażowania w projekt
-dobra organizacja czasu
-punktualność, rzetelność
-pozytywne nastawienie do podejmowanych aktywności

 

Oferujemy:

 

-możliwość częściowej pracy zdalnej
-rozwój i nabycie nowego doświadczenia w wybranym kierunku
-merytoryczne wsparcie od naszego doświadczonego zespołu profesjonalistów -darmowe uczestnictwo w przygotowywanych warsztatach
-zaświadczenie o odbytej pracy na rzecz organizacji charytatywnej- na życzenie

 

Miejsce pracy: Londyn/ praca zdalna
Rodzaj kontraktu: Wolontariat

 

Osoby zainteresowane ubieganiem się o powyższe stanowisko, prosimy o przesłanie CV na adres hr@polishpsychologists.org.

 

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Dziękujemy!

 


 

Fundraiser

 

 

Miejsce pracy: Londyn/praca zdalna
Rodzaj kontraktu: Wolontariat + premia od dotacji

 

Opis stanowiska:
• Współtworzenie strategii fundraisingowej dla organizacji oraz poszczególnych projektów
• Wsparcie projektów PPA (wewnętrznych i zewnętrznych) w ramach działań
fundraisingowych
• Przygotowywanie ofert dla potencjalnych sponsorów
• Wykorzystywanie narzędzi internetowych w celach fundraisingowych
• Aktywne pozyskiwanie partnerów i sponsorów dla PPA

 

Oferujemy:
• Pracę w miłym zespole i wzajemne wsparcie
• Spotkania cykliczne, warsztaty i szkolenia dla wolontariuszy
• Możliwość pracy zdalnej
• Rozwój i nabycie nowego doświadczenia w wybranym kierunku
• Merytoryczne wsparcie od naszego doświadczonego zespołu
• Zaświadczenie o odbytej pracy na rzecz organizacji charytatywnej

 

Umiejętności kandydata:
• Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
• Znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie zaawansowanym.
• Umiejętność organizacji własnej pracy
• Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne (w mowie i piśmie)
• Proaktywność w relacjach z klientami
• Wysoka motywacja do działania oraz umiejętność wyjścia z inicjatywą

 

Rekrutacja trwa do 07/10/2020. CV wraz z listem motywacyjnym można wysyłać na adres: hr@polishpsychologists.org

 

 

Location: London/remote working
Type of contract: Volunteering

 

Job description:
• Co-creating a fundraising strategy for the organisation and individual projects
• Supporting PPA projects (internal and external) as a part of fundraising activities
• Preparing offers for potential sponsors
• Using online tools for fundraising purposes
• Active acquisition of partners and sponsors for PPA

 

We offer:
• Working within a nice team and mutual support
• Cyclic meetings, workshops and training for volunteers
• Opportunity of remote working
• Professional development and gaining new skills and experience
• Substantive support from our experienced team
• Certificate of work completed for a charity

 

Candidate skills:
• Experience of working in a similar role
• Good knowledge of Polish and English
• The ability to organise own tasks
• Great communication skills (written and verbal)
• Proactive approach in building professional relationships
• Motivation and the ability to take initiative

 


 

IT Specialist

 

Opis stanowiska:

 

-współpraca z dyrektorem d/s Komunikacji i Promocji
– regularne aktualizacje strony internetowej (WordPress)
-praca nad angielską wersją strony internetowej
-kontrola bazy danych
– wykonywanie dodatkowych zadań z zakresu IT w ramach potrzeb organizacji

 

Wymagania:

 

-bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego
-doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
-wykształcenie kierunkowe (informatyka lub inne, pokrewne kierunki)
-znajomość obsługi pakietu Office (Word, Excel, Power Point)
-znajomość programu WordPress
-dostępność minimum 4 godziny tygodniowo/ elastyczne godziny pracy

 

Oferujemy:

 

-możliwość pracy zdalnej
-rozwój i nabycie nowego doświadczenia w wybranym kierunku
-merytoryczne wsparcie od naszego doświadczonego zespołu profesjonalistów
-zaświadczenie o odbytej pracy na rzecz organizacji charytatywnej- na życzenie

 

Miejsce pracy: Londyn/ praca zdalna
Rodzaj umowy: Wolontariat

 

Osoby zainteresowane ubieganiem się o powyższe stanowisko, prosimy o przesłanie CV na adres hr@polishpsychologists.org.

 

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Dziękujemy!

 


 

 

WIĘCEJ INFORMACJI O WOLONTARIACIE

Dowiedz się więcej, napisz do nas: hr@polishpsychologists.org