WOLONTARIAT

Naszą pracę opieramy na wolontariacie, czyli bezpłatnym, świadomym, bezinteresownym i dobrowolnym działaniu na rzecz innych. Wolontariat daje szansę wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń, rozwinięcia zainteresowań, zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach, zawarcia przyjaźni.

ZASADY WSPÓŁPRACY Z WOLONTARIUSZAMI

Dokładamy starań, aby każda wolontariuszka/wolontariusz:

 

 • Miał/a jasno określony zakres pracy,
 • Miał/a zapewniony udział w formowaniu programu, w którym uczestniczy; zapewni to reprezentację potrzeb i zainteresowań wolontariusza,
 • Miał/a satysfakcję z wykonywanej pracy.

 

Z każdą wolontariuszką/em podpisujemy „Umowę”. Oferujemy także wystawienie odpowiednich referencji, które mogą być przydatne do zaliczenia praktyk lub w przyszłych doświadczeniach zawodowych.

 

Możemy również zaproponować Ci szkolenie, przygotowujące Cię do wykonywania powierzonych zadań oraz opiekę mentora, czyli osoby odpowiedzialnej za pomoc we wdrążeniu w wykonywane zadania i poznaniu organizacji.

 

Każdy wolontariusz zobowiązywany jest do przestrzegania Kodeksu Etycznego PPA.

CZYM MOŻESZ SIĘ ZAJĄĆ?

Szukamy osób, które miałyby trochę czasu i były gotowe przeznaczyć go na różne działania na przykład w charakterze

 

Pracy z klientem:

 • Szukamy osób z wykształceniem uzyskanym na kierunku: psychologia, pedagogika, psychoterapia, counselling, coaching, zainteresowanych wybraną ścieżką terapeutyczną, z gotowością do pracy z klientem. Czujesz, że masz moc zmieniania ludzi. Zastanawiasz się, czy sprawdzisz się w działaniu, jakim jest praca indywidualna z drugim człowiekiem? Napisz do nas.

 

Pracy w dziale HR:

 • Poszukujemy chętnych do wspieranie działu i kształtowania polityki HR wspierającej realizację celów strategicznych, budowanie wizerunku PPA, nadzór nad obszarem administracyjnym, a także opracowywanie polityk i procedur wewnętrznych.
 • Potrafisz zająć się rozwojem procesów w zakresie tzw. „miękkiego HR”: rekrutacji, motywowania, rozwoju, a także budowanie pozytywnej kultury organizacyjnej oraz rozwój komunikacji wewnętrznej?
 • A może lubisz prace administracyjno-biurowe takie jak sporządzanie dokumentacji personalnej związanej z wolontariatem oraz rekrutacji?

 

Dział Komunikacji

Poszukujemy osób do naszego komunikacyjnego ogródka:

 

 • Poszukujemy chętnych do budowanie trwałych relacji partnerskich z innymi organizacjami
 • Specjalistę ds. Marketingu, który zaplanuje, skoordynuje i skontroluje wszystkie działania marketingowe
 • Osobę kochającą SOCIAL MEDIA-  facebook, twitter, linkedin
 • Osoby chętne do opracowywania i realizacji strategii w zakresie wizerunku PPA
 • Osoby do „zbioru rzeczy niemożliwych” w tym m.in: kręcenie filmików, pisanie scenariuszy, organizacje wydarzeń, pisanie bloga o tematyce psychologicznej. Lista jest bardzo długa.
 • Możesz również opracować nasze materiały informacyjne, zadbać, by były one łatwo dostępne online i w miejscach spotkań, zredagować informacje o działaniach PPA, zorganizować imprezę informacyjno-promocyjną, pomóc w biurze!

 

Dział Szkoleń:

 • A może potrafisz przygotować seminarium, wydarzenie kulturalne lub poprowadzić warsztaty na interesujący Cię temat albo włączyć się w działania w zakresie edukacji zdrowotnej…

 

– to tylko wybrane możliwości – jest ich wiele więcej!

 

Jeżeli chcesz zająć się działalnością, która nie była dotychczas prowadzona, masz własny pomysł na projekt – napisz do nas! Wspólnie zastanowimy się nad możliwościami jego realizacji.

REKRUTACJA DO PRACY WOLONTARIACKIEJ

Jeżeli zdecydujesz się na wolontariat w naszej organizacji, przed rozpoczęciem pracy w PPA weźmiesz udział w rekrutacji, podczas której chcemy dowiedzieć się więcej o Twoim doświadczeniu i oczekiwaniach odnośnie współpracy. Dzięki temu będziemy mieć możliwość zaproponowania Ci pracy odpowiadającej Twoim oczekiwaniom i kwalifikacjom.

 

 

UWAGA!

Polish Psychologists’ Association prowadzi nabór na stanowisko wolontariusza. Zapraszamy do współpracy osoby chcące brać czynny udział w tworzeniu PPA oraz niesienia pomocy innym.

Dostępne stanowiska:

Dyrektor d/s Zarządzania Zasobami Ludzkimi

HR Officer

Senior HR Officer

 

CV prosimy kierować na adres: recruitment@polishpsychologists.org

 

 

 


 

Dyrektor d/s Zarządzania Zasobami Ludzkimi

 

Miejsce pracy: Londyn/praca zdalna
Rodzaj kontraktu: Wolontariat

 

Opis stanowiska:

• Współpraca oraz efektywna komunikacja z członkami Zarządu i Rady PPA
• Współudział w określaniu misji i kierunku działań organizacji
• Wyznaczanie krótko i długoterminowych celów strategicznych i operacyjnych organizacji w kontekście zasobów ludzkich
• Uczestnictwo w pracach dotyczących pozyskiwania funduszy na rzecz działalności i rozwoju organizacji wraz z budowaniem pozytywnego wizerunku PPA
• Nadzór nad prawidłowym stosowaniem przepisów prawnych odnoszących się do działalności organizacji oraz współpracy z wolontariuszami
• Nadzór nad działem HR, kontrola i utrzymywanie wysokich standardów działań w nim prowadzonych, wyznaczanie strategii oraz wsparcie merytoryczne z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
• Nadzór nad tworzeniem planów rozwojowych działu HR, oraz wspieranie innych działów w oparciu o zgłaszane potrzeby
• Pomoc, wsparcie i motywacja wolontariuszy, utrzymywanie wysokiej wydajności i
zaangażowania

Oferujemy:

• Pracę w miłym zespole i wzajemne wsparcie
• Spotkania cykliczne, warsztaty i szkolenia dla wolontariuszy
• Możliwość pracy zdalnej
• Rozwój i nabycie nowego doświadczenia w wybranym kierunku
• Merytoryczne wsparcie od naszego doświadczonego zespołu
• Zaświadczenie o odbytej pracy na rzecz organizacji charytatywnej

Umiejętności kandydata:

• Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, z uwzględnieniem zarządzania zespołem i nadzorem nad działaniem i strategią organizacji
• Wykształcenie kierunkowe z zakresu HR (lub inne pokrewne kierunki) bądź kwalifikacje CIPD Level 5 (lub wyższe)
• Znajomość przepisów prawa pracy oraz ustawowych i regulacyjnych dotyczących działania stowarzyszenia
• Doświadczenie w prowadzeniu i nadzorowaniu procesów rekrutacji oraz selekcji, employee relations, opracowywaniu systemów motywacyjnych i rozwojowych, współpraca ze związkami zawodowymi, znajomość rekomendowanych praktyk zawodowych, tworzenie polis i procedur zgodnie z aktualnymi wymaganiami zewnętrznymi oraz wspierające działania wewnętrzne oraz doradztwie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
• Wysoki poziom umiejętności komunikacyjnych, zdolności przywódcze, umiejętność współpracy z rozbudowanymi zespołami, asertywność oraz zdolności negocjacyjne
• Umiejętność samodzielnego działania, myślenia strategicznego, odporność na stres, empatia oraz elastyczność
• Znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie zaawansowanym

 

Osoby zainteresowane ubieganiem się o powyższe stanowisko, prosimy o przesłanie CV na adres recruitment@polishpsychologists.org.

Dziękujemy!

 


 

HR Officer

 

Zakres obowiązków:

 

• Aktywne uczestnictwo w cyklicznych spotkaniach działu HR
• Podejmowanie i realizowanie działań powierzonych przez Kierownika działu HR oraz Dyrektora działu HR
• Stały kontakt elektroniczny z całym zespołem HR
• Tworzenie treści do Newslettera działu HR na tematy zaproponowane przez Kierownika działu HR lub według własnego uznania
• Regularna aktualizacja Listy Aktywnych Członków
• Tworzenie niezbędnej dokumentacji, tj. job description, person specification, umowy, zaświadczenia, polisy
• Czynny udział w szkoleniach wewnętrznych organizowanych przez zespół HR – przygotowanie i prezentacja materiałów
• Konsultowanie podejmowanych aktywności z Kierownikiem działu HR lub Dyrektorem działu HR
• Czynny rozwój edukacyjny poprzez uczestniczenie w treningach i szkoleniach wspierających rozwój zawodowy z korzyścią dla rozwoju działu HR
• Czynne podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestniczenie w kursach/ szkoleniach podnoszących kwalifikacje z zakresu nauk o zarządzaniu zasobami ludzkimi

 

Wymagania

 

Wymagane kwalifikacje oraz doświadczenie:

• Ukończone studia na poziomie minimum licencjackim z Nauk Społecznych (Psychologii, Pedagogiki, Socjologii i pokrewnych) lub zaświadczenie o odbytych kursach uprawniających do pracy na stanowisku HR Officer
• Doświadczenie w pracy na stanowisku administracyjnym (doświadczenie na stanowisku HR Officer lub Recruitment Assistant mile widziane)
• Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie minimum B1
• Dobra znajomość oraz doświadczenie w pracy z programami: Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, DropBox, Gmail
• Doświadczenie w tworzeniu oraz prezentowaniu materiałów szkoleniowych mile widziane
• Znajomość zagadnień związanych z ochroną danych osobowych mile widziana

 

Wymagane umiejętności:

• Dobra organizacja czasu pracy własnej (w tym praca zdalna)
• Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne
• Kreatywność
• Umiejętność przedstawiania uzyskanych wyników za pomocą grafów i wykresów (data visualisation)
• Możliwość poświęcenia min. 4h w tygodniu na realizację powierzonych zadań

 

Osoby zainteresowane ubieganiem się o powyższe stanowisko, prosimy o przesłanie CV na adres recruitment@polishpsychologists.org.

Dziękujemy!

 


Senior HR Officer

 

Zakres obowiązków

 

Ogólne:

• Aktywne uczestnictwo w cyklicznych spotkaniach działu HR
• Podejmowanie i realizowanie działań powierzonych przez Kierownika działu HR oraz Dyrektora działu HR
• Stały kontakt elektroniczny z całym zespołem HR
• Tworzenie treści do Newslettera działu HR na tematy zaproponowane przez Kierownika działu HR lub według własnego uznania
• Regularna aktualizacja Listy Aktywnych Członków
• Tworzenie niezbędnej dokumentacji, tj. job description, person specification, umowy, zaświadczenia, polisy
• Czynny udział w szkoleniach wewnętrznych organizowanych przez zespół HR – przygotowanie i prezentacja materiałów
• Konsultowanie podejmowanych aktywności z Kierownikiem działu HR lub Dyrektorem działu HR
• Czynny rozwój edukacyjny poprzez uczestniczenie w treningach i szkoleniach wspierających rozwój zawodowy z korzyścią dla rozwoju działu HR
• Czynne podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestniczenie w kursach/ szkoleniach podnoszących kwalifikacje z zakresu nauk o zarządzaniu zasobami ludzkimi

 

Dodatkowe:

• Zapewnianie merytorycznego wsparcia wolontariuszom należącym do działu HR
• Współtworzenie strategii rozwoju działu HR wraz z Kierownikiem działu HR, rozumiane jako przygotowywanie planu strategicznego, wdrożenie planu oraz jego ewaluacja
• Samodzielne prowadzenie procesu rekrutacyjnego
• Podejmowanie zadań oraz rozwijanie wiedzy i umiejętności, mające na celu przygotowanie do samodzielnego zarządzania zespołem wolontariuszy
• Wzięcie udziału w mediacjach oraz spotkaniach skierowanych na rozwiązywanie konfliktów powstałych między wolontariuszami różnych działów
• Stworzenie własnego, samodzielnego projektu, mającego na celu rozwój organizacji oraz własnych umiejętności zarządzania projektami

 

Wymagania:

 

Wymagane kwalifikacje oraz doświadczenie:

• Ukończone studia na poziomie minimum licencjackim z Nauk Społecznych (Psychologii, Pedagogiki, Socjologii i pokrewnych) lub zaświadczenie o odbytych kursach uprawniających do pracy na stanowisku HR Officer
• Minimum roczne doświadczenie w pracy na stanowisku HR Officer
• Minimum roczne doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu procesów rekrutacyjnych
• Doświadczenie w zarządzaniu małą grupą osób mile widziane
• Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie minimum B2
• Dobra znajomość oraz doświadczenie w pracy z programami: Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, DropBox, Gmail
• Doświadczenie w tworzeniu oraz prezentowaniu materiałów szkoleniowych
• Dobra znajomość zagadnień związanych z ochroną danych osobowych

 

Wymagane umiejętności:

• Dobra organizacja czasu pracy własnej (w tym praca zdalna)
• Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne
• Kreatywność
• Umiejętność przedstawiania uzyskanych wyników za pomocą grafów i wykresów (data visualisation)
• Umiejętność myślenia strategicznego – planowanie, wdrażanie i ewaluacja projektów
• Umiejętność zarządzania małym zespołem mile widziana
• Możliwość poświęcenia min. 5h w tygodniu na realizację powierzonych zadań

 

Osoby zainteresowane ubieganiem się o powyższe stanowisko, prosimy o przesłanie CV na adres recruitment@polishpsychologists.org.

Dziękujemy!

 

WIĘCEJ INFORMACJI O WOLONTARIACIE

Dowiedz się więcej, napisz do nas: hr@polishpsychologists.org