„Kiedy trzeba wspiąć się na górę, nie myśl, że jeśli będziesz stał i czekał, góra zrobi się mniejsza.”

Polish Psychologists’ Association

Naszą misją jest dostarczanie profesjonalnych usług z zakresu zdrowia psychicznego i rozwoju osobistego.

Chcemy propagować wiedzę i świadomość psychologiczną w jak najszerszym gronie odbiorców.

 

Pomożemy Tobie w odnalezieniu siebie i powrocie do swojego Ja. Spotkania pomogą Tobie w zrozumieniu emocji, lęków, problemów z którymi się borykasz, czy też w rozprawieniu się z bolącą przeszłością. Będziemy wspierać Cię podczas wprowadzania zmian, które pragniesz widzieć w swoim życiu. Chcemy wraz z Tobą dążyć do tego, by Twoje myśli Cię wzmacniały, byś był najlepszą wersją siebie i abyś tworzył karierę i szczęśliwe życie, na które w pełni zasługujesz.
Jesteśmy profesjonalistami, zapewniamy pełną dyskrecję i anonimowość.

PSYCHO

Psychoterapia jest pracą nad zmianą poprzez rozpoznawanie tego, co przeszkadza w akceptowaniu siebie, innych ludzi, bądź zdarzeń. W procesie psychoterapii zyskujemy głęboką samoświadomość i uczymy się sposobów skutecznego rozwiązywania problemów, jakie niesie życie.

Możliwość skorzystania ze wsparcia psychologa/psychoterapeuty jest przeznaczona dla osób, które czują potrzebę lepszego poznania siebie: swoich mocnych i słabych stron, chcą pracować nad swoją asertywnością, chcą uwolnić się od cierpień i zaburzeń emocjonalnych oraz wzmocnić poczucie własnej wartości.

OILI640

Coaching to proces odblokowania potencjału danej osoby w celu zmaksymalizowania jej wydajności i zwiększenia efektywności. Coaching  koncentruje  się  na  przyszłych  możliwościach,  a  nie  na  minionych  błędach.

Zapraszamy  osoby,  które  chcą  wprowadzić  korzystne  zmiany  w   życie  osobiste  i  zawodowe, oraz chcą poprawić relacje  z  bliskimi  osobami oraz  współpracownikami, bądź poszukują odwagi do podejmowania trudnych decyzji.

BRAIN1

Zgromadzone w tym dziale wydarzenia obejmują różnorodne szkolenia adresowane dla osób zainteresowanych rozwojem oraz psychologów i przedstawicieli zawodów pokrewnych. Prowadzimy szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne z najlepszymi ekspertami w branży psychologicznej oraz rozwoju osobowego.

Zapraszamy do korzystania z naszej szerokiej oferty miękkich szkoleń psychologicznych. Aktualnie przygotowujemy szkolenia grupowe w zakresie rozwoju osobowego oraz programy szkoleń dla specyficznych potrzeb firm.

akademia

Inicjatywa oraz projekty Akademii Kobiety skierowane są do Kobiet i mają na celu wzmocnienie ich aktywności społecznej, a także podzielenie się kobiecą energią i radością życia oraz wspieranie się nawzajem w codziennych problemach.

 

Zapraszamy do uczestnictwa kobiety zmagające się z wyzwaniami współczesnego świata, które pragną uwolnić się od stresu wywołanego przez ciągłe mierzenie się z limitującymi przekonaniami, stereotypami i uprzedzeniami.

OJXL4S0

Celem i misją biura karier jest zapewnienie doradztwa zawodowego, umożliwiającego profesjonalne ocenienie możliwości rozwoju kariery zawodowej oraz dostarczenie praktycznych informacji i wiedzy o aktualnym rynku pracy, czego rezultatem ma być zatrudnienie przez wybranego pracodawcę.

 

Projekt skierowany do osób poszukujących pracy lub zamierzajacych zmienić zatrudnienie oraz podnieść kwalifikacje zawodowe.

OJXL4S01

Ciało, umysł i dusza są jednością. Rozumiejąc tę zależność stworzyliśmy miejsce, gdzie każdy otrzyma indywidualną lub grupową pomoc, wsparcie, health coaching oraz niezbędną wiedzę żywieniową. Tak właśnie powstał Projekt Zdrowie!

Z pomocy może korzystać każdy kto szuka wsparcia, wiedzy i narzędzi z zakresu zdrowego stylu życia, w celu zapobiegania chorobom oraz osiągnięcia dobrostanu emocjonalnego, duchowego, mentalnego i fizycznego.

Zapraszamy również na cykl warsztatów przeznaczony  dla osób doświadczających chorobę nowotworową oraz ich bliskich.

009

Badania nie pozostawiają żadnych wątpliwości: palenie papierosów oraz kontakt z dymem tytoniowym zagraża zdrowiu i życiu wywołując nowotwory, choroby układu oddechowego i układu krążenia u dzieci i u dorosłych. Głównym celem projektu “Kick It!” jest motywacja i pomoc osobom chcącym zaprzestać palenia.

 

Projekt skierowany jest do każdej z osób deklarujących chęć zaprzestania palenia.

Meeting icons set with business teamwork corporate training and presentation symbols isolated vector illustration

Mediacja jest dobrowolnym i poufnym procesem, w którym niezależna i bezstronna osoba, pomaga stronom poradzić sobie z konfliktem.

Pomagamy osobom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej i nie wiedzą, jak rozwiązać ważny dla siebie konflikt. Udzielamy wsparcia tak, aby strony konfliktu były w stanie znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie na drodze wspólnych ustaleń i bez wstępowania na drogę sądową.

kids-having-fun-and-swimming-in-the-sea_3446-232

Nasze działania mają na celu kształtowanie postaw młodego człowieka oraz pokazanie w jaki sposób korzystać z praw obywatelskich w życiu codziennym. Skupiamy się na uwrażliwianiu na problemy nietolerancji i dyskryminacji oraz na przeciwdziałaniu wykluczeniu i marginalizacji dzieci i młodzieży.

Prowadzimy Warsztaty dla Dzieci i Młodzieży; celem projektu jest doskonalenie umiejętności psychospołecznych oraz podnoszenie kompetencji międzykulturowych.
W wybranych Polskich Szkołach Sobotnich oferujemy wsparcie psychologiczne dla rodziców, uczniów oraz nauczycieli.

SUBSCRIBE