ZASADY PRZYJĘĆ

Drogi Kliencie, w trosce o najwyższą jakość świadczonych przez nas usług, stworzyliśmy regulamin określający warunki współpracy między Tobą a naszymi specjalistami.
Formy wsparcia psychologicznego

Polish Psychologists’ Association, jako instytucja charytatywna, oferuje wsparcie psychologiczne w formie konsultacji i terapii psychologicznej.Wsparcie psychologiczna dostosowywana jest do indywidualnych potrzeb klienta. Czas trwania jednego spotkania to około 50 minut.

 

Konsultacje psychologiczne służą̨ zorientowaniu się̨ w problemie klienta i na tej podstawie udzieleniu psychologicznego wsparcia i ewentualnych wskazówek co do możliwości dalszej pomocy.

 

Terapia wiąże się̨ z systematycznym i głębokim analizowaniem szerokiej gamy problemów
w trakcie regularnych tygodniowych spotkań z psychologiem przez dłuższy okres czasu.

 

Zarówno konsultacje jak i terapia polegają̨ na omawianiu problemów psychologicznych i mogą̨ wiązać́ się̨ ze stresem czy też trudnymi emocjami. Konsultant PPA ma zawsze na uwadze zapewnienie dogodnych i bezpiecznych warunków do omawiania trudnych kwestii osobistych.

Zasada odwoływania wizyt

Klientowi przysługuje prawo odwołania dwóch sesji z 7 dniowym wyprzedzeniem. Sesje te nie są odliczane od puli sesji zakontraktowanych dla klienta i nie podlegają także opłacie. Zmian możesz dokonać telefonicznie lub drogą mailową. Jeżeli odwołujesz wizytę w innym terminie zobowiązujesz się do poniesienia 100% kosztów anulowanej wizyty.

Lista osób oczekujących

Osoby zapisane na liście oczekujących są informowane drogą mailową o zwalniających się spotkaniach, co może pomóc w skróceniu czasu oczekiwania na wizytę.

Dwukrotne odwołanie wizyty

Jeżeli dwukrotnie odwołasz spotkanie niezgodnie z zasadą określoną w regulaminie – wszystkie poczynione przez Ciebie rezerwacje zostaną zawieszone. Nieuczęszczanie na 2 kolejne sesje bez próby kontaktu ze strony klienta jest interpretowane jako brak gotowości na kontynuację terapii/konsultacji i jest jednoznaczny z zakończeniem kontraktu.

Powiadomienie o spóźnieniu

Jeżeli z jakichkolwiek względów przewidujesz, że nie uda Ci się przybyć punktualnie na spotkanie z naszym specjalistą, powiadom go o tym mailowo lub telefonicznie. Gdy nie dostaniemy od Ciebie informacji – nasz specjalista ma obowiązek czekać na Ciebie przez 15 min.

Zasada poufności

Informacje udzielone w ankiecie oraz w trakcie sesji są̨ traktowane jako poufne w obrębie organizacji. W celu zapewnienia jak najwyższego standardu pomocy psychologicznej każdy konsultant PPA uczęszcza na superwizję̨, gdzie omawia swoją praktykę psychologiczną
z innymi psychologami pracującymi dla PPA.

 

Poufność́ ta może jednak zostać́ złamana, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia,
o którym konsultant dowiaduje się̨ od klienta.

Opłaty za sesje

PPA jest organizacją charytatywną, opartą na pracy wolontariuszy. PPA utrzymuje się
w głównej mierze z darowizn. Aby móc podtrzymać działalność organizacji i dalej rozwijać́ naszą ofertę oraz  wspierać́ osoby potrzebujące pomocy potrzebujemy na to funduszy.

 

PPA oferuje terapię niskobudżetową, dopasowaną do sytuacji finansowych klientów PPA. Kwota opłat za sesje zostaje ustalona pomiędzy klientem a konsultantem PPA w trakcie wstępnego assessmentu.

Sugerujemy by opłata za sesję stanowiła w przybliżeniu 0.05% dochodów rocznych przypadających na rodzinę:

 

  • poniżej ₤20,000 – ₤10 / sesję
  • od ₤20,000 – do ₤30,000 – ₤15 / sesję
  • od ₤30,000 – do ₤40,000 – ₤20 / sesję
  • powyżej ₤40,000 – ₤30 / sesję

Osoby bezrobotne i/lub otrzymujące benefity bądące w ciężkiej sytuacji finansowej mogą zostać zwolnione częściowo lub w całości z opłat za sesję. Sugerowana opłata za sesję w takich sytuacjach wynosi ₤5.

W celu zatwierdzenia niższej opłaty lub braku opłaty, klient musi okazać dokument potwierdzający otrzymywane benefity lub status osoby bezrobotnej, np. list od Department of Work and Pension (DWP) lub list od Jobcentre Plus.

Formy zbierania płatności za sesje i monitorowanie płatności

Klient ma obowiązek uiścić opłatę na jeden z dwóch sposobów:

  • przed sesją kartą debetową lub kredytową na konta PayPal:

 

 

 

 

 

 

 

  • w trakcie sesji gotówką
Rekomendowani Specjaliści

Polish Psychologists’ Association udostępnia klientom konsultacji listę̨ rekomendowanych specjalistów, którzy w ramach prywatnej (płatnej) praktyki prowadzą terapię indywidualną. Oferta ta nie jest związana z działalnością̨ PPA. Jeśli klient jest zainteresowany terapią prywatną, powinien sam dokonać́ wyboru terapeuty oraz skontaktować się z tą osobą indywidualnie, poza konsultacjami prowadzonymi przez PPA. Poza listą specjalistów, konsultant PPA udzielający wsparcia psychologicznego, podaje także informacje o innych organizacjach udzielających pomocy.