ZASADY PRZYJĘĆ

Drogi Kliencie, w trosce o najwyższą jakość świadczonych przez nas usług, stworzyliśmy regulamin określający warunki współpracy między Tobą a naszymi specjalistami.
Formy wsparcia psychologicznego

Polish Psychologists’ Association, jako instytucja charytatywna, oferuje wsparcie psychologiczne w formie konsultacji i terapii psychologicznej.Wsparcie psychologiczna dostosowywana jest do indywidualnych potrzeb klienta. Czas trwania jednego spotkania to około 50 minut.

 

Konsultacje psychologiczne służą̨ zorientowaniu się̨ w problemie klienta i na tej podstawie udzieleniu psychologicznego wsparcia i ewentualnych wskazówek co do możliwości dalszej pomocy.

 

Terapia wiąże się̨ z systematycznym i głębokim analizowaniem szerokiej gamy problemów
w trakcie regularnych tygodniowych spotkań z psychologiem przez dłuższy okres czasu.

 

Zarówno konsultacje jak i terapia polegają̨ na omawianiu problemów psychologicznych i mogą̨ wiązać́ się̨ ze stresem czy też trudnymi emocjami. Konsultant PPA ma zawsze na uwadze zapewnienie dogodnych i bezpiecznych warunków do omawiania trudnych kwestii osobistych.

Zasada odwoływania wizyt

Klientowi przysługuje prawo odwołania dwóch sesji z 7 dniowym wyprzedzeniem. Sesje te nie są odliczane od puli sesji zakontraktowanych dla klienta i nie podlegają także opłacie. Zmian możesz dokonać telefonicznie lub drogą mailową. Jeżeli odwołujesz wizytę w innym terminie zobowiązujesz się do poniesienia 100% kosztów anulowanej wizyty.

Lista osób oczekujących

Osoby zapisane na liście oczekujących są informowane drogą mailową o zwalniających się spotkaniach, co może pomóc w skróceniu czasu oczekiwania na wizytę.

Dwukrotne odwołanie wizyty

Jeżeli dwukrotnie odwołasz spotkanie niezgodnie z zasadą określoną w regulaminie – wszystkie poczynione przez Ciebie rezerwacje zostaną zawieszone. Nieuczęszczanie na 2 kolejne sesje bez próby kontaktu ze strony klienta jest interpretowane jako brak gotowości na kontynuację terapii/konsultacji i jest jednoznaczny z zakończeniem kontraktu.

Powiadomienie o spóźnieniu

Jeżeli z jakichkolwiek względów przewidujesz, że nie uda Ci się przybyć punktualnie na spotkanie z naszym specjalistą, powiadom go o tym mailowo lub telefonicznie. Gdy nie dostaniemy od Ciebie informacji – nasz specjalista ma obowiązek czekać na Ciebie przez 15 min.

Zasada poufności

Informacje udzielone w ankiecie oraz w trakcie sesji są̨ traktowane jako poufne w obrębie organizacji. W celu zapewnienia jak najwyższego standardu pomocy psychologicznej każdy konsultant PPA uczęszcza na superwizję̨, gdzie omawia swoją praktykę psychologiczną
z innymi psychologami pracującymi dla PPA.

 

Poufność́ ta może jednak zostać́ złamana, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia,
o którym konsultant dowiaduje się̨ od klienta.

Opłaty za sesje

PPA jest organizacją charytatywną, opartą na pracy wolontariuszy. PPA utrzymuje się w głównej mierze z darowizn. Aby móc podtrzymać działalność organizacji i dalej rozwijać́ naszą ofertę oraz  wspierać́ osoby potrzebujące pomocy potrzebujemy na to funduszy.

 

Opłata za sesje jest ustalana w oparciu o dochody roczne na rodzinę/osobę przed odliczeniem podatku. Opłata za sesję powinna stanowić w przybliżeniu 0.1% dochodów rocznych przypadających na rodzinę/osobę:

 

  • <15 tys. funtów rocznie/trudna sytuacja finansowa – kwota ustalana indywidualnie, preferencyjnie minimum £10
  • <20tys. funtów rocznie – £20
  • <30tys. funtów rocznie – £30
  • <40 tys. funtów rocznie – £40
  • >50 tys. funtów rocznie – kwota ustalana indywidualnie


Osoby  bezrobotne  i/lub  otrzymujące benefity i będące w ciężkiej sytuacji finansowej mogą zostać częściowo lub całkowicie zwolnione z opłat za sesję. Sugerowana opłata za sesję w takich sytuacjach wynosi £10.

Formy zbierania płatności za sesje i monitorowanie płatności

Klient ma obowiązek uiścić opłatę na jeden z dwóch sposobów:

  • przed sesją kartą debetową lub kredytową na konta PayPal:

 

 

 

 

 

 

Rekomendowani Specjaliści

Polish Psychologists’ Association udostępnia klientom konsultacji listę̨ rekomendowanych specjalistów, którzy w ramach prywatnej (płatnej) praktyki prowadzą terapię indywidualną. Oferta ta nie jest związana z działalnością̨ PPA. Jeśli klient jest zainteresowany terapią prywatną, powinien sam dokonać́ wyboru terapeuty oraz skontaktować się z tą osobą indywidualnie, poza konsultacjami prowadzonymi przez PPA. Poza listą specjalistów, konsultant PPA udzielający wsparcia psychologicznego, podaje także informacje o innych organizacjach udzielających pomocy.