Wolontariusz w Projekcie Kwartalnik

Kwartalnik PPA powstał z chęci propagowania aktywności PPA wśród szerszej publiczności, dotarcia do przyszłych odbiorców treści i usług PPA wychodząc poza obecne członkostwo organizacji. Chcemy dotrzeć do jak największej liczby zainteresowanych poprzez popularyzację treści psychologicznych, jak również szerzenie aktualnej działalności poszczególnych projektów PPA i budowanie renomy PPA na zewnątrz. Kwartalnik jest publikowany 4 razy w roku na koniec każdego kwartału.

Każde wydanie zawiera w sobie przykłady następujących treści:

Twój zakres obowiązków:
Umiejętności kandydata:
Oferujemy: