SZKOLENIA

Szkolenia wewnętrzne

Działalność edukacyjna PPA ukierunkowana jest głównie na dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji naszych wolontariuszy, psychologów, coachów i trenerów. To właśnie dzięki takim szkoleniom, kadra naszych Klientów jest w pełni świadoma swojej odpowiedzialności za każdy etap pracy z klientem.

 

Szkolenia zewnętrzne

Zapraszam do korzystania z szerokiej oferty szkoleń o tematyce psychologicznej. Przygotowujemy programy szkoleń z zakresu tematów psychologicznych oraz dla specyficznych potrzeb firm. Komunikacja, zdrowie, relacje, wyznaczanie celów, motywacja, obsługa Klienta, to propozycje zagadnień, które mogą zainteresować pracodawców oraz każdego, kto interesuje się rozwojem.

Kalendarz wydarzeń: KLIK

 

 

KONTAKT: event@polishpsychologists.org

 

 

PRACOWNIA ROZWOJU ZAWODOWEGO

 

Pracownia Rozwoju Zawodowego to interaktywny program edukacyjno-szkoleniowy dla osób bezrobotnych pragnących zrealizować się w sferze zawodowej. Celem projektu jest stworzenie pewnej siebie osoby, która poprzez eksploracje swoich predyspozycji, motywacji, doświadczeń i kompetencji zaczyna dostrzegać swój potencjał i staje się osobą świadomą swoich możliwości,spełniającą się zawodowo oraz atrakcyjną na rynku pracy.

 

Program składa się z czterech sesji grupowych oraz dwóch sesji indywidualnych. Podczas spotkań uczestnicy między innymi uczą się określać i rozwijać umiejętności rozpoznawania oraz wykorzystywania swoich mocnych stron, motywacji, predyspozycji, kompetencji, dzięki którym budują trwałe i solidne fundamenty wiedzy o sobie samych, swoich możliwościach i metodach wykorzystania swojego indywidualnego potencjału. Dodatkowo, program obejmuje warsztaty poświęcone autoprezentacji i mowie ciała, a także potencjalnych miejscach pracy, tworzenia dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowaniu do procesu rekrutacyjnego w wybranym zawodzie.
Sesje indywidualne natomiast skupiają się na określaniu celów zawodowych, potencjalnych trudności oraz konstruowaniu przez uczestnika własnego projektu zawodowej integracji.


Obecnie przyjmujemy zapisy uczestników na styczeń 2020.

 

Wstęp: £10

Dane do przelewu:

Konto: Polish Psychologist’s Association

Numer konta: 62017946

Sort code: 40-03-21

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w programie lub chcące uzyskać więcej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu: k.boguszko@polishpsychologists.org

 

Koordynator Projektu:

 

Kinga Boguszko – Absolwentka Psychologii na University of Westminster, Stosowanej Psychologii Pozytywnej i Psychologii Coachingu na University of East London i Coachingu i Mentoringu na Cambridge Leadership and Management School, oraz innych kursów takich jak np. CBT, Doradca Zawodowy, Body Language, Image Consultancy czy Health and Social Care.

ZWIĄZKI WSPÓŁCZESNEJ PSYCHOLOGII Z DUCHOWOŚCIĄ WSCHODU

 

Kultura Indii i Chin od czasów starożytnych na różne sposoby oddziaływała na kulturę europejską. Nawet cyfry nazywane dziś arabskimi wywodzą się pierwotnie z Indii. Zaś bez twórczej adaptacji wynalazków chińskich, takich jak papier, proch czy kompas, które zawędrowały na Zachód w średniowieczu, nie doszłoby w Europie do przemian, które zapoczątkowały współczesną cywilizację naukowo-techniczną. Także, a może raczej szczególnie, kultura Wschodu oddziaływała na rodzącą się pod koniec XIX wieku naukową psychologię. I jest tak do dziś. Począwszy od Freuda, którego koncepcja libido inspirowana była przez schopenhauerowską ideę woli zaczerpniętą wprost z indyjskiej koncepcji kosmicznej żądzy napędzającej maję, czyli iluzję świata fizycznego; przez Junga, którego koncepty nieświadomości zbiorowej, archetypów I indywiduacji miały swoje źródła w komentowanych przez Junga pismach buddyjskich, hinduistycznych I taoistycznych; dalej przez Ericha Fromma, który napisał książkę “Buddyzm zen i psychoanaliza”; Stana Grofa, fundatora psychologii transpersonalnej, przywołującego koncepcje wschodnie dla wyjaśnienia doświadczeń paranormalnych powstających w trakcie sesji psychoterapeutycznych z zastosowaniem LSD oraz techniki oddechowej zwanej oddychaniem holotropowym; Arnolda Mindella łączącego jungowską koncepcję indywiduacji z taoistyczną ideą komplementarności przeciwieństw; aż po tak popularną dziś technikę mindfulness, opracowaną przez Jona Kabat-Zinna, a będącą w swej rdzennej postaci jednym z elementów klasycznej praktyki buddyjskiej.

W ramach cyklu „Związki współczesnej psychologii z duchowością Wschodu” zaprezentuję trzy główne obszary tematyczne: podstawy psychologii buddyjskiej, podstawy medycyny chińskiej oraz teorię i praktykę jogi kundalini. Każdemu z tych tematów poświęcone będą dwa czterogodzinne sobotnie spotkania.

 

Spotkania

  • Pierwsze spotkanie – 23 listopada – dotyczyć będzie psychologii buddyjskiej. Poruszę w nim takie zagadnienia jak: elementy religii, filozofii i psychologii w obrębie Dharmy Buddy, buddyjska analiza problematyki cierpienia, a także opis pięciu komponentów (skandh) istoty ludzkiej.
  • W trakcie drugiego spotkania – 7 grudnia – zajmiemy się teorią 12 nidan, czyli ogniw w łańcuchu powstawania cierpienia, opisem procedury terapeutycznej jaką jest Ośmioraka Szlachetna Ścieżka oraz trzema pojazdami duchowego rozwoju przeznaczonymi dla ludzi o różnym potencjale duchowym.
  • Trzecie spotkanie – 18 stycznia – dotyczyć będzie taoistycznej filozofii przyrody jako podstawy tradycyjnej medycyny chińskiej. Zajmiemy się głównymi ideami taoizmu (Tao, Te, yin-yang, Qi, trzy czyste fale i pięć przemian), głównymi zasadami medycyny chińskiej, charakterystyką pięciu głównych narządów i cyklów rocznego i dobowego krążenia energii w ciele, podstawowymi zasadami diagnostyki oraz terapii, wprowadzeniem do chińskiej dietetyki oraz opisem 14 meridianów i wielu ważnych punktów akupunkturowych.
  • Na czwartym spotkaniu – 15 lutego – zajmiemy się diagnostyką wizualną (głównie na podstawie wyglądu twarzy i języka), a także metodami terapeutycznymi z zakresu Qigongu (regulacja oddechu, taoistyczna joga, Baduanjin, Yi Chin Ching, uzdrawiające dźwięki, automasaż, regulacja umysłu).
  • Spotkanie piąte – 21 marca – poświęcone będzie jodze kundalini. Zajmiemy się wówczas podstawowymi pojęciami z zakresu filozofii indyjskiej (sankhja i joga) oraz siwaizmu (Siwa i Siakti, lila, tantra), a także charakterystyką głównych czakramów, kanałów energetycznych i wiatrów witalnych.
  • Na ostatnim, szóstym spotkaniu – 18 kwietnia – przedstawię współczesne opracowanie koncepcji siedmiu ciał i związanych z nimi czakramów, stanowiących mapę psychofizycznej struktury ludzkiej świadomości. A także przedstawię podstawowe zasady tantry buddyjskiej.

 

Wstęp: £10

Dane do przelewu:

Konto: Polish Psychologist’s Association

Numer konta: 62017946

Sort code: 40-03-21

 

Miejsce spotkań

Spotkania odbywać się będą w godzinach 13.00 – 17.00 w Sali Multimedialnej w POSKu (238-246 King St, Hammersmith, London W6 ORF).

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniach lub chcące uzyskać więcej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu: j.moser@polishpsychologists.org

 

Koordynator Projektu:

Jarosław Moser – religioznawca, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, dziennikarz, tłumacz, poeta, nauczyciel etyki i trener warsztatów z etyki i warsztatów psychologicznych w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, wykładowca w Studium Psychologii im. C.G.Junga w Łodzi, autor warsztatu Uzdrawianie Wewnętrznego Dziecka. Od 2017 mieszka w Wielkiej Brytanii.