Polityka prywatności

Postanowienia ogólne:

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej polishpsychologists.org jest rada@polishpsychologists.org

​Komunikacja przez e- mail:

  • Wszystkie wiadomości e-mail wysyłane do Ciebie przez Polish Psychologists Assocation będą wyraźnie identyfikować Polish Psychologists Assocation jako nadawcę.
  • Wszystkie wiadomości e-mail wysyłane do Ciebie przez Polish Psychologists Assocation będą zawierać opcję rezygnacji z subskrypcji.
  • Polish Psychologists Assocation nie będzie wykorzystywać innych organizacji lub osób do wysyłania wiadomości e-mail w swoim imieniu.

Jak kolekcjonujemy informacje i jak je używamy

Odwiedzając stronę Polish Psychologists Assocation Twoje dane nie są nam ujawnione. Jednakże, kiedy kontaktujesz się z nami (online, osobiście, telefonicznie) z jakimś zapytaniem, lub w celu zamówienia lub rozpoczęcia korzystania z naszych usług, może być konieczne podanie danych osobowych, takich jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres. Polish Psychologists Assocation będzie gromadzić i wykorzystywać te informacje wyłącznie do celów, dla których były przeznaczone.  Nigdy nie będziemy gromadzić poufnych informacji o Tobie bez Twojej wyraźnej zgody i nie przekażemy żadnych Twoich danych osobowych stronom trzecim, chyba że będzie to konieczne w celu dostarczenia usługi, którą jesteś zainteresowana/y.

Jak chronimy Twoje dane

Niestety, żadna transmisja danych przez internet nie może w 100% gwarantować zachowania poufności i bezpieczeństwa. Mimo dokładania wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zapewnić, ani też zagwarantować bezpieczeństwa transmisji informacji, które nam przekazujesz. Informacje te przesyłane są na Twoje własne ryzyko.

Dokładamy wszelkich starań, aby przechowywać wszystkie dane osobowe w bezpieczny sposób, zgodnie z naszymi wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosujemy się do przepisów RODO oraz innych przepisów prawa brytyjskiego.