Oferta

Pomoc psychologiczna

Naszym priorytetem jest Twoje bezpieczeństwo, PPA nie prowadzi terapii osób w głębokim kryzysie, których życie jest bezpośrednio zagrożone.

W sytuacjach kryzysowych, zagrożenia życia Twego lub kogoś bliskiego należy natychmiast skontaktować się pod numerem 999 lub udać się do najbliższego Accident and Emergency Service (A&E), nie zwlekaj!

PPA nie zajmuje się interwencją kryzysową, nie posiadamy infolinii kryzysowej –  jeśli doświadczasz kryzysu prosimy o natychmiastowe zgłoszenie się do:

Samaritans pod numer telefonu 116123
https://www.samaritans.org/ ). Organizacja zajmuje się profesjonalnym wsparciem psychologicznym dla osób planujących lub rozważających samobójstw, infolinia działa 24h, cały rok

SANEline pod numer telefonu 0300 304 7000  http://www.sane.org.uk/what_we_do/support/ infolinia działa od godz. 16.00 – 22.00, cały rok

CALM pod numerem telefonu 0800585858  https://www.thecalmzone.net/help/worried-about-someone/ infolinia działa od godz.17:00 do 24:00, cały rok

Polish Psychologists’ Association Ltd. oferuje szereg usług, które pomogą Ci w uzyskaniu dobrostanu psychicznego, zapoznaj się z naszą ofertą.

Konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne umożliwiają uzyskanie wsparcia psychologa/psychoterapeuty w celu lepszego poznania siebie: swoich mocnych i słabych stron, pracy  nad swoją asertywnością, chęci uwolnienia się od cierpień i zaburzeń emocjonalnych oraz wzmocnienia poczucia własnej wartości. 

Konsultacje psychologiczne służą̨ zorientowaniu się̨ w problemie klienta i na tej podstawie udzieleniu psychologicznego wsparcia i ewentualnych wskazówek co do możliwości dalszej pomocy (Terapia).

Udzielamy pomocy osobom doświadczającym problemów emocjonalnych i trudności życiowych. Przykładowe problemy z którymi możesz się do nas zgłosić:

Umów się na sesję

Jeżeli doświadczasz, któregoś z tych problemów zgłoś się do Nas. Każdego  traktujemy indywidualnie, szukamy najlepszego sposobu pomocy i rodzaju terapii.

Konsultant dysponuje do 3 sesji w trakcie których określa czy wymagane jest wsparcie terapeutyczne. Jeśli wsparcie terapeutyczne jest wymagane wówczas zostaniesz przekierowany wewnętrznie do jednego z naszych specjalistów-terapeutów. 

Zarówno konsultacje jak i terapia polegają̨ na omawianiu problemów psychologicznych i mogą̨ wiązać́ się̨ ze stresem czy też trudnymi emocjami. 

Terapia Psychoterapeutyczna

Terapia wiąże się̨ z systematycznym i głębokim analizowaniem szerokiej gamy problemów w trakcie regularnych spotkań z terapeutą przez określony okres czasu. Jeśli nasz konsultant przekieruje Cię do jednego z naszych terapeutów wówczas będziesz miał możliwość odbycia 12 sesji. Nasi terapeuci pracują w różnych modalnościach: psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej, gestalt i inne.

Poradnia Rodzinna

Celem Poradni Rodzinnej jest wsparcie i pomoc dzieciom, młodzieży oraz rodzinom w szerokim spektrum sytuacji trudnych i kryzysowych, przezwyciężanie problemów, poprawy jakości funkcjonowania i pogłębiania relacji w rodzinach.

Oferujemy fachową pomoc w ramach:

Spotkania odbywają się za pisemna zgodą rodziców/opiekunów lub pełnoletniego ucznia. Sesja trwa 50 minut.

Zasady przyjęć

Drogi Kliencie, w trosce o najwyższą jakość świadczonych przez nas usług, stworzyliśmy regulamin określający warunki współpracy między Tobą a naszymi specjalistami. Na konsultacje psychologiczne z PPA można zapisać się mailowo pod adresem: konsultacje@polishpsychologists.org

Czas oczekiwania na konsultację waha się od kilku tygodni do kilku miesięcy. Podczas pierwszej konsultacji przeprowadzona zostanie rozmowa, w trakcie której psycholog będzie miał szansę poznać problemy i oczekiwania pacjenta. Część czasu zostanie przeznaczona na wypełnianie kwestionariuszy, dzięki czemu diagnosta będzie mógł zaprojektować odpowiednią formę pomocy

Wsparcie psychologiczna dostosowywana jest do indywidualnych potrzeb klienta. Czas trwania jednego spotkania to około 50 minut.

Konsultanta  i Terapeutę obowiązuje tajemnica zawodowa oraz pełna dyskrecja dotycząca przebiegu konsultacji psychologicznych lub sesji terapeutycznych oraz danych osobowych Klienta. Konsultant/Terapeuta postępuje z poszanowaniem Kodeksu etycznego psychologa.

Informacje udzielone w czasie spotkań są traktowane jako poufne. Dostęp do wytworzonych dokumentów ma: Konsultant, Koordynator Działu. Jeśli Klient zostanie skierowany na terapię – Terapeuta. W sytuacjach, o których mowa poniżej Safeguarding Lead.

Z tajemnicy zawodowej Konsultant/Terapeuta zwolniony jest tylko w dwóch przypadkach:

  1. Klientowi lub osobom z jego otoczenia zagraża niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia lub gdy Konsultant/Terapeuta ma uzasadnione podejrzenie o takim zagrożeniu.
  2. W przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawne

Konsultant/Terapeuta ma prawo do wstrzymania konsultacji psychologicznych/sesji terapeutycznych i musi powiadomić odpowiednie służby, jeśli podejmowane przez Klienta działania czy zachowania są szkodliwe lub/i zagrażają jego życiu lub zdrowiu.

Klientowi przysługuje prawo odwołania dwóch sesji z 7 dniowym wyprzedzeniem. Sesje te nie są odliczane od puli sesji zakontraktowanych dla klienta i nie podlegają także opłacie. Zmian możesz dokonać telefonicznie lub drogą mailową. Jeżeli odwołujesz wizytę w innym terminie zobowiązujesz się do poniesienia 100% kosztów anulowanej wizyty.

Jeżeli dwukrotnie odwołasz spotkanie niezgodnie z zasadą określoną w regulaminie – wszystkie poczynione przez Ciebie rezerwacje zostaną zawieszone. Nieuczęszczanie na 2 kolejne sesje bez próby kontaktu ze strony klienta jest interpretowane jako brak gotowości na kontynuację terapii/konsultacji i jest jednoznaczny z zakończeniem kontraktu.

Jeżeli z jakichkolwiek względów przewidujesz, że nie uda Ci się przybyć punktualnie na spotkanie z naszym specjalistą, powiadom go o tym mailowo lub telefonicznie. Gdy nie dostaniemy od Ciebie informacji – nasz specjalista ma obowiązek czekać na Ciebie przez 15 min.

Osoby zapisane na liście oczekujących są informowane drogą mailową o zwalniających się spotkaniach, co może pomóc w skróceniu czasu oczekiwania na wizytę.

PPA oferuje wsparcie psychologiczne – niskobudżetowe, o cenach znacznie poniżej średniej rynkowej ceny za podobne usługi. PPA jest organizacją charytatywną opartą na pracy wolontariuszy, utrzymuje się głównie z darowizn, aby móc funkcjonować i dalej rozwijać usługi oraz wspierać osoby szukające pomocy, potrzebne są fundusze. Konsultanci nie otrzymują żadnego wynagrodzenia za świadczone usługi.

  • Konsultacje psychologiczne 15 funtów
  • Terapia indywidualna 20 funtów
  • Terapia par 30 funtów

Klient ma obowiązek uiścić opłatę przed spotkaniem na poniżej wskazane konto oraz okazać dowód wpłaty w postaci potwierdzenia transakcji, np. screenshot z informacją o kwocie i terminie dokonania płatności.

Account Name: Polish Psychologist’s Association
Sort Code 20-90-74
Account Number 93051439

Projekty PPA

Polish Psychologists Association oferuje szereg usług, które pomogą Ci w uzyskaniu dobrostanu psychicznego, zapoznaj się z naszą ofertą.

Dział Rozwoju

Inicjatywa, która  łączy wszystkie istniejące do tej pory projekty: Akademię Kobiety, Coaching i Akademię Rozwoju Zawodowego. Naszym głównym celem jest pokazanie, że wszystkie te wcześniejsze działania łączy jeden cel – ROZWÓJ. 

Chcąc wyjść na przeciw potrzebom Polaków, wolontariusze organizują szkolenia stacjonarne, webinary online, konsultacje rozwojowe 1:1, prowadzimy badania fokusowe i zapraszamy do współudziału szkoleń gości o różnych zainteresowaniach i z różnych dziedzin. Wszystko po to aby móc zapewnić wszechstronny rozwój osobisty i zawodowy Polonii w UK.

Do współpracy zapraszamy osoby, które ukończyły studia z psychologii, socjologii, są coachami, doradcami zawodowymi lub innych kierunków pokrewnych.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Dział badań naukowych

DOPRA (Department of Psychological Research Abroad) to projekt zajmujący się prowadzeniem badań naukowych w zakresie psychologii oraz kierunków pokrewnych. Wolontariusze działu badawczego skupiają się na rzetelnym i profesjonalnym podejściu do realizacji wszystkich projektów badawczych, tak aby nie tylko zapełnić luki w aktualnie istniejącej wiedzy, ale również wyciągnąć z nich wnioski praktyczne i na bieżąco wprowadzać je do sposobu w jakim PPA pomaga Polakom na emigracji. Stworzony został przez grono profesjonalistów w dziedzinie psychologii i kierunków pokrewnych, mających na celu pogłębienie wiedzy i nauki, poprzez realizowanie kolejnych projektów badawczych skupiających się na polskich emigrantach w Wielkiej Brytanii.

Do współpracy zapraszamy osoby, które ukończyły studia z psychologii, statystyki, socjologii i kierunków pokrewnych.

Chętnie nawiążemy współpracę z osobami, które:

Blog PPA

PPA to doskonałe miejsce na rozszerzanie swoich pasji. Nie musisz być wolontariuszem w projekcie ‘Blog PPA’, aby pisać artykuły na naszą stronę. Nasz profesjonalny zespół zawsze chętnie służy pomocą. 

Jeśli pisanie jest Twoją pasją i chcesz dzielić się wiedzą psychologiczną z innymi dołącz do naszego zespołu. 

Jeśli jest coś o czym chcecie przeczytać na naszym blogu zapraszamy do dzielenia się pomysłami.

Chcesz dowiedzieć się więcej?