Oferta

Pomoc psychologiczna

***PPA nie prowadzi terapii uzależnień ani nie jest jednostką kryzysową***

W sytuacjach nagłych, w sytuacjach, które wymagają natychmiastowej pomocy należy skontaktować się:

999 w nagłych przypadkach

najbliższy miejsca zamieszkania serwis A&E

West London Mental Health Trust (24 godziny) 03001234244

W momentach kryzysowych pomocne mogą być również:

SANEline – Pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych I momentach trudnych emocjonalnie

Tel.: 0300 304 7000 – W godzinach: 16.30-22.30, cały rok.

http://www.sane.org.uk/what_we_do/support/

CALM – Helpline & Web Chat dostępny od godz.17:00 do 24:00, każdego dnia

Tel.: 0800 58 58 58    https://www.thecalmzone.net/help/worried-about-someone/

Samaritans – Całoroczna, całodobowa pomoc psychologiczna.

Tel.: 116 123 – 24-godzinna, 365 dni w roku.

Email: jo@samaritans.org 

https://www.samaritans.org/how-we-can-help-you/contact-us

Polish Psychologists’ Association Ltd. oferuje szereg usług, które pomogą Ci w uzyskaniu dobrostanu psychicznego, zapoznaj się z naszą ofertą.

Konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne umożliwiają uzyskanie wsparcia psychologa/psychoterapeuty w celu lepszego poznania siebie: swoich mocnych i słabych stron, pracy  nad swoją asertywnością, chęci uwolnienia się od cierpień i zaburzeń emocjonalnych oraz wzmocnienia poczucia własnej wartości. 

Konsultacje psychologiczne służą̨ zorientowaniu się̨ w problemie klienta i na tej podstawie udzieleniu psychologicznego wsparcia i ewentualnych wskazówek co do możliwości dalszej pomocy (Terapia).

Udzielamy pomocy osobom doświadczającym problemów emocjonalnych i trudności życiowych. Przykładowe problemy z którymi możesz się do nas zgłosić:

Umów się na sesję

Jeżeli doświadczasz, któregoś z tych problemów zgłoś się do Nas. Każdego  traktujemy indywidualnie, szukamy najlepszego sposobu pomocy i rodzaju terapii.

Konsultant dysponuje do 3 sesji w trakcie których określa czy wymagane jest wsparcie terapeutyczne. Jeśli wsparcie terapeutyczne jest wymagane wówczas zostaniesz przekierowany wewnętrznie do jednego z naszych specjalistów-terapeutów. 

Zarówno konsultacje jak i terapia polegają̨ na omawianiu problemów psychologicznych i mogą̨ wiązać́ się̨ ze stresem czy też trudnymi emocjami. 

Terapia Psychoterapeutyczna

Terapia wiąże się̨ z systematycznym i głębokim analizowaniem szerokiej gamy problemów w trakcie regularnych spotkań z terapeutą przez określony okres czasu. Jeśli nasz konsultant przekieruje Cię do jednego z naszych terapeutów wówczas będziesz miał możliwość odbycia 12 sesji. Nasi terapeuci pracują w różnych modalnościach: psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej, gestalt i inne.

Poradnia Rodzinna

Celem Poradni Rodzinnej jest wsparcie i pomoc dzieciom, młodzieży oraz rodzinom w szerokim spektrum sytuacji trudnych i kryzysowych, przezwyciężanie problemów, poprawy jakości funkcjonowania i pogłębiania relacji w rodzinach.

Oferujemy fachową pomoc w ramach:

Spotkania odbywają się za pisemna zgodą rodziców/opiekunów lub pełnoletniego ucznia. Sesja trwa 50 minut.

Zasady przyjęć

Drogi Kliencie, w trosce o najwyższą jakość świadczonych przez nas usług, stworzyliśmy regulamin określający warunki współpracy między Tobą a naszymi specjalistami. Na konsultacje psychologiczne z PPA można zapisać się mailowo pod adresem: konsultacje@polishpsychologists.org

Czas oczekiwania na konsultację waha się od kilku tygodni do kilku miesięcy. Podczas pierwszej konsultacji przeprowadzona zostanie rozmowa, w trakcie której psycholog będzie miał szansę poznać problemy i oczekiwania pacjenta. Część czasu zostanie przeznaczona na wypełnianie kwestionariuszy, dzięki czemu diagnosta będzie mógł zaprojektować odpowiednią formę pomocy

Wsparcie psychologiczna dostosowywana jest do indywidualnych potrzeb klienta. Czas trwania jednego spotkania to około 50 minut.

Informacje udzielone w ankiecie oraz w trakcie sesji są̨ traktowane jako poufne w obrębie organizacji. W celu zapewnienia jak najwyższego standardu pomocy psychologicznej każdy konsultant PPA uczęszcza na superwizję̨, gdzie omawia swoją praktykę psychologiczną z innmi psychologami pracującymi dla PPA.

Poufność́ ta może jednak zostać́ złamana, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia, o którym konsultant dowiaduje się̨ od klienta.

Klientowi przysługuje prawo odwołania dwóch sesji z 7 dniowym wyprzedzeniem. Sesje te nie są odliczane od puli sesji zakontraktowanych dla klienta i nie podlegają także opłacie. Zmian możesz dokonać telefonicznie lub drogą mailową. Jeżeli odwołujesz wizytę w innym terminie zobowiązujesz się do poniesienia 100% kosztów anulowanej wizyty.

Jeżeli dwukrotnie odwołasz spotkanie niezgodnie z zasadą określoną w regulaminie – wszystkie poczynione przez Ciebie rezerwacje zostaną zawieszone. Nieuczęszczanie na 2 kolejne sesje bez próby kontaktu ze strony klienta jest interpretowane jako brak gotowości na kontynuację terapii/konsultacji i jest jednoznaczny z zakończeniem kontraktu.

Jeżeli z jakichkolwiek względów przewidujesz, że nie uda Ci się przybyć punktualnie na spotkanie z naszym specjalistą, powiadom go o tym mailowo lub telefonicznie. Gdy nie dostaniemy od Ciebie informacji – nasz specjalista ma obowiązek czekać na Ciebie przez 15 min.

Osoby zapisane na liście oczekujących są informowane drogą mailową o zwalniających się spotkaniach, co może pomóc w skróceniu czasu oczekiwania na wizytę.

PPA jest organizacją charytatywną, opartą na pracy wolontariuszy. PPA utrzymuje się w głównej mierze z darowizn. Aby móc podtrzymać działalność organizacji i dalej rozwijać́ naszą ofertę oraz  wspierać́ osoby potrzebujące pomocy potrzebujemy na to funduszy.

  • <15 tys. funtów rocznie
  • >50 tys. funtów rocznie – kwota ustalana indywidualnie
  • Trudna sytuacja finansowa*** – kwota ustalana indywidualnie

***Osoby  bezrobotne  i/lub  otrzymujące benefity i będące w ciężkiej sytuacji finansowej mogą zostać częściowo lub całkowicie zwolnione z opłat za sesję.

Projekty PPA

Polish Psychologists Association oferuje szereg usług, które pomogą Ci w uzyskaniu dobrostanu psychicznego, zapoznaj się z naszą ofertą.

Akademia Kobiety

Inicjatywa oraz projekty Akademii Kobiety są programem edukacyjno-szkoleniowym skierowanym do Kobiet i mają na celu wzmocnienie ich aktywności społecznej, a także podzielenie się kobiecą energią i radością życia oraz wspieranie się nawzajem w codziennych problemach.

Zapraszamy do uczestnictwa kobiety zmagające się z wyzwaniami współczesnego świata, które pragną uwolnić się od stresu wywołanego przez ciągłe mierzenie się z limitującymi przekonaniami, stereotypami i uprzedzeniami.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Projekt Akademii Kobiety w sposób wyczerpujący i wszechstronny dotyka zagadnień zdrowia ginekologicznego, seksualnego i psychologicznego kobiet.

Wszystkie tematy realizowane w ramach programu Akademii Kobiety umiejscowione są w realiach i kulturze brytyjskiej w związku z tym uczestniczki programu otrzymują adekwatne i aktualne informacje dotyczące miejsca i ewentualnych kosztów leczenia/pomocy w Wielkiej Brytanii.

Naszym statutowym założeniem jest niesienie wsparcia Polakom mieszkającym w UK w zakresie szeroko pojętego zdrowia psychicznego.  Ze względu na jego nieocenioną rolę w życiu codziennym, przez Projekt Akademii Kobiety pragniemy dostarczać Wam, naszym odbiorcom narzędzi, dzięki którym zdobędziecie umiejętności i niezależność w prewencji negatywnego wpływu, rozpoznawaniu i oddziaływaniu na swoje dobre samopoczucie (wellbeing).

Celem naszych działań jest:

Przykładowe tematy realizowane w ramach trzech modułów:

Zdrowie intymne kobiet: menstruacja, menopauza, okres ciąży i porodu, infekcje intymne w postaci bakteryjnej waginozy i kandydozy, klinika zdrowia seksualnego, choroby przenoszone drogą płciową, zdrowie przydatków (zdrowie szyjki macicy, macica, jajniki), krwawienie po współżyciu seksualnym, plastyka narządów wewnętrznych i zewnętrznych miejsc intymnych, itd.

Zdrowie seksualne kobiet: klinika zdrowia seksualnego kobiet, antykoncepcja, praktyczne porady rejestracji i wizyty kliniki GUM NHS, dysfunkcje seksualne u kobiet (zaburzenia pożądania, zaburzenia fazy podniecenia seksualnego, zaburzenia orgazmu, awersja seksualna, bolesne współżycie, pochwica), zaburzenia seksualne związane z bólem, seksualność kobiet bi- i homoseksualnych, itd.

Zdrowie psychologiczne kobiet: zdrowie seksualne kobiet będących w związku, mówienie o swoich potrzebach, komunikacja, partnerstwo, poczucie władzy, fantazje, cyberseksualność, LGBT, wypalenie namiętności, związek o różnym stażu, fazy miłości, fazy pożądania, zazdrość, zdrady, itp.

Coaching

Coaching to proces odblokowania potencjału danej osoby w celu zmaksymalizowania jej wydajności i zwiększenia efektywności. Coaching  koncentruje  się  na  przyszłych  możliwościach,  a  nie  na  minionych  błędach. Działa szybciej oraz skuteczniej niż metody edukacji tradycyjnej dorosłych osób. Wzmacnia klienta i jego otoczenie, podnosi poczucie własnej sprawczości, pewności siebie, motywuje do wyrażania indywidualności, a w rezultacie do bardziej szczęśliwego i autentycznego życia.

Zapraszamy osoby, które chcą wprowadzić korzystne zmiany w obszarach: Diety, odkrywania własnego potencjału zawodowego i radości życia, odwagi w podejmowaniu trudnych decyzji, umiejętności radzenia sobie ze stresem, odzyskiwania wewnętrznego spokoju oraz wielu innych.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Dział badań naukowych

DOPRA (Department of Psychological Research Abroad) to projekt zajmujący się prowadzeniem badań naukowych w zakresie psychologii oraz kierunków pokrewnych. Wolontariusze działu badawczego skupiają się na rzetelnym i profesjonalnym podejściu do realizacji wszystkich projektów badawczych, tak aby nie tylko zapełnić luki w aktualnie istniejącej wiedzy, ale również wyciągnąć z nich wnioski praktyczne i na bieżąco wprowadzać je do sposobu w jaki wolontariusze PPA pomagają Polakom na emigracji. Stworzony został przez grono profesjonalistów w dziedzinie psychologii i kierunków pokrewnych, mających na celu pogłębienie wiedzy i nauki, poprzez realizowanie kolejnych projektów badawczych skupiających się na polskich emigrantach w Wielkiej Brytanii.

Do współpracy zapraszamy osoby, które ukończyły studia z psychologii, statystyki, socjologii i kierunków pokrewnych. Chętnie przyjmiemy również praktykantów w ramach programu Erasmus+ na stanowisko Research Assistant (minimum 3 miesiące).

Chętnie nawiążemy współpracę z osobami, które:

Akademia rozwoju zawodowego

W ramach Akademii Rozwoju Zawodowego realizowane będą rozmaite przedsięwzięcia, w skład których będą wchodzić poradniki edukacyjne,  webinary i warsztaty rozwoju osobistego i zawodowego, w tym spotkania grupowe i indywidualne 1:1. Wszystko będzie się odbywać drogą online, natomiast wraz z rozwojem Akademii przejdziemy do cyklów spotkań stacjonarnych. 

Adresatami ARZ są:

  • osoby powracające na rynek pracy po dłuższej nieobecności z powodu choroby lub innych przyczyn osobistych,
  • osoby powracające na rynek pracy po urlopie macierzyńskim, tacierzyńskim, bądź wychowawczym,
  • młodzież,
  • osoby pragnące się przebranżowić, czy też zmienić ścieżkę edukacyjną, 
  • a także osoby pragnące poznać bliżej siebie, swoje mocne strony, zasoby, potrzeby, predyspozycje i zainteresowania.

Akademia Rozwoju Zawodowego to projekt szyty na miarę, który na bieżąco będzie dostosowywać swoją zawartość do potrzeb adresatów, tak aby każdy z uczestników Akademii mógł znaleźć w niej coś dla siebie. 

Zapraszamy do wypełnienia ankiety, która pozwoli nam przybliżyć sie obszaru Państwa zainteresowań:

Blog PPA

PPA to doskonałe miejsce na rozszerzanie swoich pasji. Nie musisz być wolontariuszem w projekcie ‘Blog PPA’, aby pisać artykuły na naszą stronę. Nasz profesjonalny zespół zawsze chętnie służy pomocą. 

Jeśli pisanie jest Twoją pasją i chcesz dzielić się wiedzą psychologiczną z innymi dołącz do naszego zespołu. 

Jeśli jest coś o czym chcecie przeczytać na naszym blogu zapraszamy do dzielenia się pomysłami.

Chcesz dowiedzieć się więcej?