O nas

Nasza misja:
Kim jesteśmy?

Jesteśmy Stowarzyszeniem psychologów, pedagogów socjologów oraz specjalistów z innych dziedzin, którzy postanowili pomagać innym Polakom mieszkającym na terenie Wielkiej Brytanii i jednocześnie pragnęli sami rozwijać się w swoich psychologicznych i pokrewnych specjalizacjach.

Wszystko zaczęło się od pomysłu 4 osób wiosną 2006 roku. Pasja, wiedza, dostrzeżenie potrzeb innych oraz chęć dzielenia się były podwalinami początkowo zarejestrowanego Klubu Polskich Psychologów. Potrzeba takiego forum, otwartość, konkretne działanie i sprawna organizacja zaczęły natychmiast przyciągać innych. Obok kluczowego zakresu działania – indywidualnych konsultacji psychologicznych, pojawiły się nowe inicjatywy: Poradnia Rodzinna, Akademia Kobiety, Projekt Coaching, Dział badań naukowych DOPRA.

Z początkiem 2009 roku staliśmy się Stowarzyszeniem Polskich Psychologów.  Zmiana nazwy w konsekwencji wniosła nowego ducha i wzmocniła nasz status coraz bardziej liczącego się Stowarzyszenia profesjonalistów. To zobowiązało nas też wewnętrznie by jeszcze lepiej zarządzać organizacją, której baza klientów zaczęła przekraczać 2000 osób.

Kolejne lata to okres ciągłego napływu Klientów, obserwacji ich nowych potrzeb i dostosowywanie do zmieniających się warunków. Wprowadziliśmy nową jakość w monitorowaniu naszego serwisu, ujednolicone zasady i struktury wewnętrzne oraz stworzyliśmy nową Strategię PPA. To też czas bardziej widocznego oblicza PPA jako rzetelnej marki i partnera innych organizacji w UK. Wzmocniliśmy kontakty i współpracę z polskimi mediami, innymi polskimi i brytyjskimi organizacjami.

Marzec 2012 roku to otrzymanie od brytyjskiej Charity Commission statusu REGISTERED Charity – to docenienie 6 lat ogromnej pracy wszystkich zaangażowanych w PPA wolontariuszy oraz wyzwanie na przyszłość.  W 2006 zaczęliśmy bez żadnych środków finansowych i działaliśmy tak opierając się na składkach członkowskich i sporadycznych dotacjach. Aby jednak nadal istnieć i się rozwijać potrzebujemy regularnych dofinansowań i dotacji. Jest wiele sposobów, by nam pomóc – abyśmy nadal mogli kontynuować bezpłatne konsultacje psychologiczne oraz inne projekty.

Obecnie działamy na terenie Londynu oraz w formie zdalnej. Oferujemy unikalną, kompleksową ofertę pomocy i rozwoju osobistego, od „malucha” do dorosłego, od wsparcia ściśle psychologicznego, przez pracę z dziećmi i rodzinami do coachingu zawodowego oraz szkoleń i warsztatów. Reaktywujemy nasz ośrodek badawczy i chcemy dotrzeć do nowych miast w Wielkiej Brytanii.

Oprócz środków finansowych, by zrealizować te cele, nieustannie potrzebujemy nowych osób chcących zaangażować się w dzieło PPA: psychologów, pedagogów, socjologów oraz również tych, którzy chcą podzielić się swoimi umiejętnościami i doświadczeniem w zakresie project management, IT, finansów i fundraisingu, PR i marketingu. PPA to ogromna satysfakcja tworzenia czegoś potrzebnego, dobrego i niesamowite zdobycie doświadczenia i nierzadko prawdziwej przyjaźni

Zarząd
Ola Radziszewska

Przewodnicząca Zarządu

Psycholog i pedagog specjalny, studia ukończyłam na Uniwersytecie Szczecińskim a część zrealizowałam w Portugalii. Dodatkowo jestem filologiem języka polskiego i ukończyłam podyplomowe studia z socjoterapii dzieci i młodzieży. Swoje doświadczenie zdobywałam w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w świetlicach środowiskowych. Swój warsztat doskonaliłam jako terapeuta zajęciowy w ośrodkach warsztatów terapii zajęciowej. Miałam również okazję pracować w ośrodkach dla młodzieży niepełnosprawnej i w domach opieki. W kręgu moich zainteresowań jest praca z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną oraz z osobami starszymi zmagającymi się z różnymi chorobami oraz pomoc ich rodzinom.

Żaneta Ławecka

Wiceprzewodnicząca Zarządu

Magister psychologii o specjalności psychologia kliniczna i zdrowia ukończonej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, magister pedagogiki i doradztwa zawodowego, a także pracujący w duchu NVC terapeuta TSR (w trakcie certyfikacji). Certyfikowany praktyk metody Kids’ Skills. Autorka takich prac magisterskich, jak: „Emigracja jako czynnik zwiększający ryzyko wystąpienia depresji poporodowej”, „Świat oczami zranionego dziecka, czyli historia życia Dorosłych Dzieci Alkoholików, oraz „Zjawisko przemocy domowej w środowisku rodzinnym”. Obecnie pracuje na stanowisku SEND teaching partner w Charlton Kings Infants’ School, a także jako psycholog, terapeuta i doradca zawodowy dla Helpee – platformy psychologiczno – terapeutycznej. Współpracuje także z takimi organizacjami jak Caring for Communities and People w Cheltenham, Stowarzyszenie Widzących Więcej w Mogilnie oraz Polskie Forum Migracyjne w Warszawie. 

Małgorzata Buszyńska

Członek Zarządu

Magister psychologii (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie – specjalność psychologia kliniczna i zdrowia); magister ekonomii, ze specjalnością zarządzania. Staże terapeutyczne: Klinika PsychoMedic w Warszawie, Gabinet Terapii Linia Zdrowia – współprowadzenie grup terapeutycznych dla dzieci z rożnymi trudnościami, w tym z wykorzystaniem Treningu Umiejętności Społecznych. Zainteresowana również psychologią twórczości. Autorka badania, dotyczącego klimatu dla twórczości w relacji matki z dzieckiem oraz kształtowania środowiska, sprzyjającemu rozwijaniu twórczego potencjału dziecka. 

Terapeuta TSR – Sollution Focused Therapy (ukończone akredytowane szkolenie TSR w ramach Szkoły Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – kontynuacja procesu certyfikacji). Członek British Psychology Society.

Zwolenniczka podejścia holistycznego, otwarta na różne techniki i metody pracy terapeutycznej, dostosowane indywidualnie do danej osoby, pomagające jej eksplorować, poszerzać własną perspektywę, identyfikować zasoby, wewnętrzną silę oraz zgodnie z własnym tempem, poziomem gotowości transformować świadome i nieświadome procesy na wielu płaszczyznach, fizycznej umysłowej, emocjonalnej, duchowej oraz energetycznej.

m.buszynska@polishpsychologists.org

Marta Szemis

Finance Officer

Koordynatorzy
Pamela Wiatr

HR manager

Ukończyłam studia magisterskie z zakresu Zasobów Ludzkich (HR) na Uniwersytecie Zachodniego Londynu oraz jestem członkiem Stowarzyszenia CIPD. Od trzech lat pracuję jako rekruterka oraz Account Manager w agencji rekrutacyjnej w Londynie. W PPA działam już od trzech lat. Organizacja ta umożliwia mi łączenie moich dwóch pasji – HR oraz psychologia.

Anna Kubińska

Koordynator Poradni dla Dorosłych

Jestem seksuologiem, psychologiem, edukatorem seksualnym oraz doradcą rodzinnym. Studia ukończyłam SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Sopocie. Dodatkowo jestem historykiem oraz specjalistą w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich. Doświadczenie kliniczne zdobywam w Polish Psychologists’ Association w Londynie oraz w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Szpitala Nowowiejskiego oraz w Zakładzie Seksuologii Klinicznej Instytutu Seksuologii PTS w Warszawie oraz pracując z pacjentami jako psycholog, seksuolog w Strefie Psychoterapii w Łodzi.

a.kubinska@polishpsychologists.org

Paulina Ługom

Koordynatorka Poradni Rodzinnej

Jestem psychologiem i terapeutą systemowym. Studia z psychologii oraz z kognitywistyki ukończyłam na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Część studiów zrealizowałam w Turcji i Hiszpanii. Mam doświadczenie w pracy z dziećmi, nastolatkami i dorosłymi z autyzmem. W Poradni Rodzinnej działam od 3 lat. Szczególnie interesuje mnie funkcjonowanie rodzin. Poza PPA pracuję z osobami uzależnionymi od alkoholu w organizacji leczenia uzależnień. Zajmuję się tematami traumy, relacji, seksualności, depresją, lękiem oraz współuzależnieniem. Posiadam członkostwo BPS oraz ukończyłam pierwszy stopień Brainspotting.

E-mail PPA: p.lugom@polishpsychologists.org

 

Martyna Tokarczyk

Koordynatorka Działu Badań Naukowych DOPRA
Jestem certyfikowanym mediatorem, który obecnie dąży do uzyskania dyplomu magistra psychologii. Ukończyłam kurs „Zaawansowane metody analizy danych w psychologii i biznesie” zatwierdzonym przez IBM. Dodatkowo angażuje się w działalność charytatywną tj. pomoc rodzinom osób zaginionych w Fundacji Zaginieni, telefon zaufania oraz prowadzenie grup wsparcia dla młodzieży. Moje doświadczenie zdobywałam w hospicjum, opiniodawczym zespole sądowym specjalistów czy szpitalu. Szczególne zainteresowanie wzbudza we we mnie obszar psychosomatyki, zwłaszcza w kontekście pacjentów kardiochirurgicznych oraz psychometria.

Wolontariusze
Lidia Wisła

Jestem psychoterapeutą integratywnym pracującym w zachodnim Londynie.

Szkolenie w 4-letnim Studium Psychoterapii INTEGRA w Warszawie zakończyłam dyplomem posiadającym akredytację European Association of Psychotherapy.

Szeroko pojęta trauma i jej konsekwencje w życiu człowieka jest obszarem mojego zainteresowania zawodowego. Dlatego też przeszłam szkolenie w podejściu EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing (przetwarzanie za pomocą ruchu gałek ocznych) oraz jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR. Jestem także członkiem SPCh – Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich oraz BACP – British Association for Counselling and Psychotherapy.

Bliski jest mi program NEST – New Experience for Survivors of Trauma (Nowe Doświadczenie dla Osób Dotkniętych Traumą), którego celem jest pomóc w pracy z przebytą traumą – przeszłam szkolenie w jego zakresie oraz jestem członkiem stowarzyszenia NEST.

l.wisla@polishpsychologists.org

Adres strony w prywatnej praktyce: drogadosiebie.info

Mgr Anna Ćwikła

Psycholog, BPS Reg., Psychoterapeuta Poznawczo-Behawioralny (w trakcie certyfikacji).

Członek Polskiego, Brytyjskiego oraz Europejskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB/BABCP/EABCT).  Studia psychologiczne ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Diagnozę neuropsychologiczną na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Obecnie w trakcie 4-letniego szkolenie podyplomowego w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Katowicach. 

Doświadczenie kliniczne zdobyła m.in w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie oraz Szpitalu im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. Z Polish Psychologists’ Association współpracuje od 2018 roku. 

Pracuje w podejściu poznawczo-behawioralnym (CBT). Specjalizuje się w pracy z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi oraz innymi problemami emocjonalnymi, oferuje wsparcie psychologiczne osobom doświadczających trudności życiowych. Prowadzi konsultacje psychologiczne, diagnozę psychologiczną oraz diagnozę neuropsychologiczną dzieci i dorosłych. Obszarem  zainteresowań jest promocja zdrowia psychicznego. 

a.cwikla@polishpsychologists.org 

Akademia Kobiety
Monika Wiśniewska

Jestem polskim psychologiem w UK i oferuję konsultacje zarówno online jak i stacjonarnie w Reading i Slough w Berkshire. Specjalizuję się w pracy z osobami przeżywającymi kryzysy życiowe, mającymi trudności w odnalezieniu się na emigracji, zmagającymi się z depresją lub lękiem.  Stacjonarnie w Slough i Reading przyjmuję też dzieci, które mają trudności szkolne, adaptacyjne, lęk społeczny.

Tytuł magistra psychologii uzyskałam w Polsce w 2020 roku. Obecnie jestem w trakcie 4-letniego szkolenia certyfikującego w Bodynamic™International Training Institute. Jestem członkiem British Psychology Society.

 m.wisniewska@polishpsychologists.org
Superwizorzy
Niebawem się tutaj pojawimy

Dziękuję za cierpliwość. Jesteś super!

Konstytucja PPA

Każdy Członek Organizacji zobowiązuje się przestrzegać zasad konstytucji. Aplikanci zobowiązują się do zapoznanie się z treścią konstytucji przed złożeniem aplikacji członkowskiej.

Zdjęcia naszych członków