MEDIACJE

Po pomoc mediatora warto zwrócić się zawsze, gdy pojawia się sytuacja konfliktowa, a jej zakończenie wydaje się nieosiągalne w odczuciu obu stron sporu.  Mediacje pozwalają  rozwiązać  problem w sposób konstruktywny, nie niszcząc relacji stron konfliktu oraz umożliwiają rozwiązanie spornej sytuacji budując nowej jakości porozumienie.

Rolą mediatora jest zapewnienie poufności, poczucia bezstronności, a jednocześnie wsparcia w dialogu osobom skonfliktowanym. Dzięki mediacjom możliwe jest uniknięcie sporów na drodze sądowej (stąd też mediacje stają się często ważnym elementem postępowań sądowych) lub uniknięcie przykrych konsekwencji, gdy powstały problem nie zostaje rozwiązany np. zerwania więzi lub przemocy.
W ramach projektu, mediator spotyka się osobno z każdą ze stron, a następnie z obiema stronami konfliktu na mediacji.

Projekt realizowany przy współpracy z Ambasadą RP w Londynie.

 

KONTAKT: mediation@polishpsychologists.org