Koordynator Działu Badań DOPRA

Twój zakres obowiązków:
Wymagane kwalifikacje oraz doświadczenie:
Wymagane umiejętności: