DZIECI I MŁODZIEŻ

Głównym celem projektu „Warsztaty dla dzieci i młodzieży jest doskonalenie umiejętności psychospołecznych, podnoszenie kompetencji miedzykulturowych i zrozumienia zagadnień zwiazanych z tak zwaną świadomością emigranta polskiej młodzieży zamieszkałej w Wielkiej Brytanii. Chcemy pomóc dzieciom i młodzieży w uzyskaniu równego startu w czasach ostrej rywalizacji na rynku pracy w multikulturowym środowisku.
Warsztaty zostały czasowo i tematycznie dostosowane do potrzeb uczniów polskich szkół sobotnich na terenie Londynu, Leeds, Taunton, Brighton i Hove. Wykorzystujemy metody  edukacji aktywnej (uczenie się przez działanie, metody edukacji pozaformalnej).

Tematyka warsztatów:
1. Integracja zespołu klasowego
2. Efektywne metody rozwiazywania konfliktów
3. Techniki szybkiego uczenia się
4. Umiejetnosci radzenia sobie ze stresem
5. Zarządzanie stresem
6. Okres dojrzewania – co, kiedy i dlaczego sie zmienia?

 

KONTAKT: szkola@polishpsychologists.org