KARIERA PSYCHOLOGA

Szacuje się, że spośród absolwentów psychologii, którzy ukończyli studia na uczelniach brytyjskich, jedynie  od 15 do 20%  podejmuje  później  pracę  w  zawodzie  lub  korzysta  ze zdobytych  kwalifikacji.  Wedle prognoz rządowych, w najbliższych latach trendy społeczne wyznaczą duże  i  stale  rosnące  zapotrzebowanie  na  specjalistów  pracujących  w zawodach  takich  jak  psycholog  czy  psychoterapeuta.

 

Liczba aktywnych  specjalistów  w  tych  dziedzinach  oraz  liczba  absolwentów  podejmujących  pracę  w  zawodzie  jest  ciągle  niewystarczająca.  Wiele wskazuje na to, że  „importowane”  polskie  kwalifikacje  psychologiczne  bywają kwestionowane  przez  uczelnie  i  niedoceniane  na  brytyjskim  rynku  pracy.  Jakkolwiek umiejętności zdobyte w toku  studiów  są  uniwersalną  wartością,  szeroko  cenioną  przez  pracodawców,  nie  wystarcza  to do  uznania  polskiego  wykształcenia  jako  „produktu  do  bezpośredniego  użytku”  i  polscy  kandydaci  (szczególnie  specjalizujący się  w  psychologii  klinicznej)  zmuszeni  są  podjąć  długą  i  często  skomplikowaną  drogę do  tego,  aby  ich  kwalifikacje  zawodowe  pozwoliły  na  równą  konkurencję na  rynku  pracy.

 

Polish  Psychologists’Association  pomaga  swoim  Członkom  w  uzyskaniu  informacji  na  temat  pracy  w  zawodzie  i  wsparcia  od osób  z  dłuższym  stażem  pracy  jako  psycholog  w  UK.

 

POMOCNE  LINKI:  Strona  Brytyjskiego  Stowarzyszenia  Psychologicznego  (BPS),  informacje  na  temat  kariery  psychologa, zdobywania  i  rozwijania  kariery  zawodowej,  etc.(http://www.bps.org.uk/)

Serwis  dla  kandydatów  podejmujących  studia  w  Wielkiej  Brytanii,  opis  ścieżek  kariery  i  możliwości  rozwoju  zawodowego.(https://www.prospects.ac.uk/)

British  Council:  studia  w  Wielkiej  Brytanii. (https://study-uk.britishcouncil.org/options)  Serwis  dla  kandydatów  zainteresowanych  karierą  psychoterapeuty. (https://www.psychotherapy.org.uk/)

Serwis  dla  kandydatów  zainteresowanych  karierą  psychoterapeuty  British  Association  for  Counselling  and  Psychotherapy.(https://www.bacp.co.uk/)

 

Informacje o  karierze  w  państwowej  służbie  zdrowia  NHS.(https://www.healthcareers.nhs.uk/)