DZIAŁ BADAŃ NAUKOWYCH


Department of Polish Researchers Abroad (DOPRA)

 

DOPRA (Department of Psychological Research Abroad) to projekt w Polish Psychologists’
Association, zajmujący się prowadzeniem badań naukowych w zakresie psychologii oraz
kierunków pokrewnych.
Wolontariusze działu badawczego skupiają się na rzetelnym i profesjonalnym podejściu do
realizacji wszystkich projektów badawczych, tak aby nie tylko zapełnić luki w aktualnie istniejącej
wiedzy, ale również wyciągnąć z nich wnioski praktyczne i na bieżąco wprowadzać je do sposobu
w jaki wolontariusze PPA pomagają Polakom na emigracji.
Dział badań naukowych powstał już kilka lat temu. Stworzony został przez grono profesjonalistów
w dziedzinie psychologii i kierunków pokrewnych, mających na celu pogłębienie wiedzy i nauki,
poprzez realizowanie kolejnych projektów badawczych skupiających się na polskich emigrantach w
Wielkiej Brytanii. Po opublikowaniu dwóch artykułów, których efekty można znaleźć poniżej, projekt
ten został na jakiś czas zawieszony – głównie po to, aby pojawić się ponownie w październiku
2019r. pod nową nazwą, działając ze zdwojoną siłą!
DOPRA to ten sam, choć zupełnie nowy projekt, który z nową energią rozpoczyna badania w
zakresie psychologii. Nowej idei towarzyszą ambitne plany – współpraca z innymi ośrodkami nauki
i uniwersytetami, publikacje w renomowanych czasopismach i nawiązanie relacji z mediami.

Zespół badawczy

Dyrektor działu badawczego DOPRA

Justyna Kulczyk – seksuolog, pracownik Kliniki Zdrowia Seksualnego NHS London; Terapeuta Psychoseksualny (w trakcie certyfikacji), COSRT reg. 4134, BASHH no. 116961. Doświadczenie zdobywane w: Integrated Contraception and Sexual Health Cambridgeshire Community Service NHS Trust, GUM MKUH NHS Foundation Trust, Oxford University NHS Foundation Trust.

 

Biuro: Sobota 9:00 – 13:00


Kontakt: j.kulczyk@polishpsychologists.org

Koordynator Działu Badań Naukowych

Aleksandra Kloza

Jestem absolwentką kierunku MSc Research Methods in Psychology. Ukończyłam studia na University of Essex, słynącego z nauk społecznych i humanistycznych.
Brałam tam udział między innymi w badaniach wpływu stresu doświadczonego przez ludzi na ich funkcje poznawcze. Specjalizuję się w projektowaniu i przeprowadzaniu
badań, analizie danych oraz tworzeniu raportów naukowych. Swoją współpracę z PPA rozpoczęłam w styczniu 2022r. jako Koordynator Działu Badań Naukowych.
Moim celem jest badanie relacji między różnymi aspektami ludzkiego życia oraz procesów, które w nim zachodzą.


Kontakt: a.kloza@polishpsychologists.org

Asystent Koordynatora Działu Badań Naukowych

Magdalena Maria Duber

Jestem absolwentką psychologii w zakresie kształtowania i modyfikacji zachowania na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz historii na Uniwersytecie Śląskim. Ukończyłam
studia podyplomowe – IT i nauczania wiedzy o społeczeństwie, oligofrenopedagogiki oraz stosowanej analizy zachowania.


Moje zainteresowania psychologiczne związane są z psychologią behawioralną, społeczną i poznawczą, zaburzeniami zachowania oraz odżywiania (w ramach pracy magisterskiej
przeprowadziłam badania dotyczące funkcjonowania osób chorych na celiakię), a także z trzecią falą terapii poznawczo – behawioralnych (ACT) oraz wykorzystaniem mindfulness w różnych aspektach pracy z drugim człowiekiem. Doświadczenie psychologiczne zdobywałam m.in. pracując z dziećmi z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzicami.

 

Moją drugą pasją jest historia, a wiedza i doświadczenie, które posiadam w tej dziedzinie jako nauczyciel, popularyzator wiedzy historycznej oraz organizator wydarzeń naukowo – kulturalnych, sprawia, że lepiej rozumiem procesy zachodzące w ludziach i społeczeństwach na przestrzeni dziejów i zmieniających się układów społeczno – politycznych.

 

Jako asystent Koordynatora Badań Naukowych pragnę realizować projekty badawcze, których wyniki stałyby się podstawą do opracowania i wdrożenia określonych rozwiązań o charakterze praktycznym.

Research Assistant

Przemysław Kamiński

 

Absolwent studiów licencjackich psychologii na London South Bank University. Jego praca dyplomowa dotyczyła psychologicznych różnic między osobami hetero- i nieheteroseksualnymi. Podczas studiów pracował jako asystent przy badaniu na temat wykorzystania rzeczywistości wirtualnej w leczeniu fobii społecznej. Jego zainteresowania naukowe to społeczna psychologia płci I orientacji seksualnej, terapia metapoznawcza (MCT) i kognitywistka

Współpraca

 

Do współpracy zapraszamy osoby, które ukończyły studia z psychologii, statystyki, socjologii i kierunków pokrewnych. Chętnie przyjmiemy również praktykantów w ramach programu Erasmus+ na stanowisko Research Assistant (minimum 3 miesiące).

Chętnie nawiążemy współpracę z osobami, które:
– ukończyły studia z psychologii, statystyki, socjologii lub kierunków pokrewnych
– mają już jakieś doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych (może być praca magisterska)
– znają różne pojęcia i koncepcje psychologiczne
– interesują się badaniami naukowymi w zakresie psychologii
– potrafią samodzielnie posługiwać się programami do analizy danych (np. SPSS) lub wyrażają chęć do nauki
– potrafią sprawnie posługiwać się programami Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
– są gotowe i zmotywowane do pracy nad każdym etapem projektu badawczego, tzn. przegląd literatury, zbieranie danych, analiza i interpretacja danych, tworzenie artykułów popularno-naukowych
– dobrze orientują się w środowisku mediów społecznościowych, tzn. tworzenie treści na Instagram i Facebook z zakresu badań naukowych

 

Wszystkie zapytania dotyczące projektu DOPRA, rekrutacji oraz promocji prosimy kierować do Koordynatorki działu badawczego Aleksandry Kloza: a.kloza@polishpsychologists.org

Projekty badawcze

RAPORT

KLIK

RAPORT

KLIK

RAPORT

KLIK

RAPORT

KLIK

Byli Wolontariusze Projektu

 

  • Paulina Bagrowska – były koordynator projektu DOPRA
  • Katarzyna Kuzemko – były asystent projektu DOPRA