DZIAŁ BADAŃ NAUKOWYCH


Department of Polish Researchers Abroad (DOPRA)

 

DOPRA (Department of Psychological Research Abroad) to projekt w Polish Psychologists’
Association, zajmujący się prowadzeniem badań naukowych w zakresie psychologii oraz
kierunków pokrewnych.
Wolontariusze działu badawczego skupiają się na rzetelnym i profesjonalnym podejściu do
realizacji wszystkich projektów badawczych, tak aby nie tylko zapełnić luki w aktualnie istniejącej
wiedzy, ale również wyciągnąć z nich wnioski praktyczne i na bieżąco wprowadzać je do sposobu
w jaki wolontariusze PPA pomagają Polakom na emigracji.
Dział badań naukowych powstał już kilka lat temu. Stworzony został przez grono profesjonalistów
w dziedzinie psychologii i kierunków pokrewnych, mających na celu pogłębienie wiedzy i nauki,
poprzez realizowanie kolejnych projektów badawczych skupiających się na polskich emigrantach w
Wielkiej Brytanii. Po opublikowaniu dwóch artykułów, których efekty można znaleźć poniżej, projekt
ten został na jakiś czas zawieszony – głównie po to, aby pojawić się ponownie w październiku
2019r. pod nową nazwą, działając ze zdwojoną siłą!
DOPRA to ten sam, choć zupełnie nowy projekt, który z nową energią rozpoczyna badania w
zakresie psychologii. Nowej idei towarzyszą ambitne plany – współpraca z innymi ośrodkami nauki
i uniwersytetami, publikacje w renomowanych czasopismach i nawiązanie relacji z mediami.
Aktualnie do naszego zespołu należą trzy osoby: Paulina Bagrowska, Justyna Kulczyk oraz
Katarzyna Kuzemko. Mając już gotowy (bardzo ambitny!) plan rozwoju tego działu, jesteśmy
otwarte na nawiązanie współpracy z nowymi osobami, które interesują się nauką, chcą zdobyć
doświadczenie w prowadzeniu badań lub mają ciekawy pomysł na projekt, który chciałyby
zrealizować z ramienia PPA i DOPRA.

Zespół badawczy

Dyrektor działu badawczego DOPRA

Justyna Kulczyk – doradca zdrowia seksualnego (Sexual Health Clinic MKUH NHS Foundation Trust), wcześniej asystent kliniczny na Oddziale Urologicznym Oxford University NHS. Członek BASHH (British Association for Sexual Health and HIV). GCP Certificate Oxford University. W trakcie PhD of Psychology dotyczący CSBD ICD-11, seksuolog kliniczny, członek wielu polskich organizacji działających na terenie UK na rzecz pomocy Polakom.


Kontakt: j.kulczyk@polishpsychologists.org

Koordynatorka i zastępczyni dyrektora działu badawczego DOPRA

Paulina Bagrowska – absolwentka psychologii klinicznej Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu, koordynatorka i zastępczyni dyrektora działu badawczego DOPRA oraz konsultantka w projekcie Konsultacje Psychologiczne należącym do Polish Psychologists’ Association w Londynie, analityk danych w międzynarodowej firmie z siedzibą w Cardiff. Wcześniej asystentka badawcza w Cardiff University Brain Research Imaging Centre (CUBRIC) oraz w Cardiff University – School of Psychology oraz stażystka w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu. Posiada doświadczenie w prowadzeniu badań ilościowych i eksperymentalnych w zakresie psychologii społecznej oraz neuropsychologii. Dotychczasowe profesjonalne doświadczenie nabywała mieszkając w czterech różnych krajach: w Polsce, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

 

Kontakt: p.bagrowska@polishpsychologists.org

research.department@polishpsychologists.org

Asystentka badawcza DOPRA

Katarzyna Kuzemko – psycholog, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (specjalność: Psychologia Społeczna oraz Psychologia Kliniczna z Neuropsychologią), przygotowanie do pełnienia zawodu odbyła na Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” we Włoszech. Zawodowe doświadczenie pogłębiała pracując z osobami uzależnionymi, a także z osobami cierpiącymi na zaburzenia lękowe bądź zaburzenia odżywiania. Członek Polish Psychologists’ Association. Była asystentka projektu Akademia Kobiety. Podczas współpracy przeprowadziła szereg wykładów w Londynie oraz Oxfordzie z zakresu Psychoseksuologii. W ramach projektu zrealizowała obszerne badania własne na temat poczucia satysfakcji emocjonalnej oraz seksualnej w związku z obecnym partnerem odmiennej narodowości. Zainteresowania badawcze lokuje w zakresie psychologii międzykulturowej.

 

Kontakt: katarzyna.kuzemko@onet.eu

Współpraca

 

Do współpracy zapraszamy osoby, które ukończyły studia z psychologii, statystyki, socjologii i kierunków pokrewnych. Chętnie przyjmiemy również praktykantów w ramach programu Erasmus+ na stanowisko Research Assistant (minimum 3 miesiące).

Chętnie nawiążemy współpracę z osobami, które:
– ukończyły studia z psychologii, statystyki, socjologii lub kierunków pokrewnych
– mają już jakieś doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych (może być praca magisterska)
– znają różne pojęcia i koncepcje psychologiczne
– interesują się badaniami naukowymi w zakresie psychologii
– potrafią samodzielnie posługiwać się programami do analizy danych (np. SPSS) lub wyrażają chęć do nauki
– potrafią sprawnie posługiwać się programami Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
– są gotowe i zmotywowane do pracy nad każdym etapem projektu badawczego, tzn. przegląd literatury, zbieranie danych, analiza i interpretacja danych, tworzenie artykułów popularno-naukowych
– dobrze orientują się w środowisku mediów społecznościowych, tzn. tworzenie treści na Instagram i Facebook z zakresu badań naukowych

 

Wszystkie zapytania dotyczące projektu DOPRA, rekrutacji oraz promocji prosimy kierować do Koordynatorki działu badawczego Pauliny Bagrowskiej (p.bagrowska@polishpsychologists.org lub research.department@polishpsychologists.org).

Projekty badawcze

RAPORT

KLIK

RAPORT

KLIK

RAPORT

KLIK