DZIAŁ BADAŃ


DZIAŁ BADAŃ PPA/RESEARCH DEPARTMENT PPA

Dział badań PPA zajmuje się prowadzeniem badań naukowych z dziedzin nauk społecznych oraz pokrewnych.

Zespół badawczy/Research Team:

Head of Research Department

 • Justyna Kulczykdoradca zdrowia seksualnego (Sexual Health Clinic MKUH NHS Foundation Trust), wcześniej asystent kliniczny na Oddziale Urologicznym Oxford University NHS. Członek BASHH (British Association for Sexual Health and HIV). GCP Certificate Oxford University. W trakcie PhD of Psychology dotyczący CSBD ICD-11, seksuolog kliniczny, członek wielu polskich organizacji działających na terenie UK na rzecz pomocy Polakom.
  Kontakt: j.kulczyk@polishpsychologists.org

 

Deputy Head of Research Department 

 

 • Paulina Bagrowska – absolwentka psychologii klinicznej Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu, asystent badawczy w Cardiff University Brain Research Imaging Centre (CUBRIC), analityk danych w międzynarodowej firmie z siedzibą w Cardiff, zastępca kierownika działu badań oraz HR Manager w Polish Psychologists’ Association w Londynie. Wcześniej asystent badawczy w Cardiff University – School of Psychology oraz stażystka w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego
  we Wrocławiu. Posiada doświadczenie w prowadzeniu badań ilościowych w zakresie psychologii społecznej oraz międzykulturowej, dotyczących relacji międzyludzkich i dystansu fizycznego. Obecnie asystuje przy badaniach z neuropsychologii i psychologii snu, gdzie bierze udział w całonocnych eksperymentach, przypinając elektrody oraz analizując sygnał EEG w różnych fazach snu uczestników badań.
  Jej zainteresowania naukowe obejmują psychologię międzykulturową, neuropsychologię emocji oraz psychologię snu. Dotychczasowe profesjonalne doświadczenie nabywała mieszkając w czterech różnych krajach: w Polsce, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.
  Kontakt: p.bagrowska@polishpsychologists.org

 

Research Assistant 

 

Katarzyna Kuzemko – psycholog, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (specjalność: Psychologia Społeczna oraz Psychologia Kliniczna z
Neuropsychologią), przygotowanie do pełnienia zawodu odbyła na Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” we Włoszech (specjalność: Psychologia Kliniczna). Zawodowe
doświadczenie pogłębiała pracując z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych lub leków, a także z osobami cierpiącymi na zaburzenia lękowe bądź zaburzenia odżywiania. Członek Polish Psychologists’ Association. Asystent projektu Akademia Kobiety w roku 2018/2019, edycja pierwsza. Podczas współpracy przeprowadziła szereg wykładów w Londynie oraz Oxfordzie z zakresu Psychoseksuologii. W ramach projektu zrealizowała obszerne badania własne na temat „Poczucia satysfakcji emocjonalnej oraz seksualnej w związku z obecnym partnerem odmiennej narodowości”. Zainteresowania badawcze lokuje w zakresie psychologii międzykulturowej. Aktualnie zajmuje się prowadzeniem badań na temat funkcjonowania związków na odległość, a także adaptacji Polaków do mieszkania poza granicami kraju.

 

Research Assistant 

 

 • Justyna Suchostawska – psycholog, absolwentka Open University, obecnie w trakcie doktoratu Counselling Psychology w Teesside University. Posiada doświadczenie kliniczne w terapii indywidualnej oraz grupowej w leczeniu uzależnień, zaburzeń emocjonalnych – depresja, lęki, niska samoocena, trudności w relacjach z ludźmi.
  Obecnie pracuje w Brytyjskiej Służbie Zdrowia (NHS) udzielając terapii ludziom z zaburzeniami psychotycznymi, zespołem stresu pourazowego oraz jako psychoterapeuta psychodynamiczny udzielając pomocy ludziom z zaburzeniami osobowości, depresją oraz innymi poważnymi zaburzeniami psychologicznymi.
  Zainteresowania naukowe: zagadnienia międzykulturowe, zdrowie psychiczne w okresie perinatalnym, psychologia pozytywna, subiektywne odczucie dobrostanu,
  wykorzystanie technologii w walce z samotnością. Członek Polish Psychologists’ Association, poprzednio asystent naukowy w dziale badan 2015/2016, pomagając przy projekcie: ‘Korzystanie z Pomocy Psychologicznej przez Polaków w Wielkiej Brytanii: Bariery i Zasoby’.
Korzystanie  z  Pomocy  Psychologicznej  przez  Polaków  w  Wielkiej  Brytanii: Bariery  i  Zasoby
Polish  Migrants  in  Great  Britain